Tiny Houses

In vogelvlucht. Hier komen de huisjes te staan. (oktober 2021)

Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten heeft de gemeente Middelburg toestemming verleend voor het bouwen van Tiny Houses aan de rand van Sint Laurens. Naast de voorgenomen nieuwbouwwijk tussen de Wilgenhoekweg en de Noorddorpsweg mogen de zeven “mini uusjes”  worden neergezet. Als projectgroep beseffen wij ons dat het al een tijdje stil is rond ons project en daarom geven wij nu graag een update, want het project staat zeker niet stil!

Ongeveer een jaar geleden waren we te gast bij de dorpstafel en hebben we onze plannen gepresenteerd. We werden blij van de positieve reacties die we kregen. Na zorgvuldig overleg met de gemeente is er een beeldkwaliteitsplan gekomen waren precies beschreven wordt wat wel en niet binnen het project past. Dit plan is door het college van burgemeesters en wethouders goedgekeurd in december 2019.

In het voorjaar van 2020 is vanuit de vele aanmeldingen een groep mensen samengesteld die nu samen de projectgroep “mini uusjes” vormen. Via een soort speeddate-middag konden meerdere gegadigden met elkaar kennismaken, waarna we via onderlinge stemmingen uiteindelijk tot een mooie groep mensen zijn gekomen. Daarmee zijn de bewoners van vier van de zeven huisjes nu bekend. Eén van hen ben ik, Erwin Mesu en namens de projectgroep geef ik jullie graag een update over wat er sinds dit voorjaar allemaal is gebeurd.

Sommigen van jullie zullen mij misschien kennen als marathonschaatser, anderen als één van de zonen van Els van de kaasboerderij. Toen ik vorig jaar mijn schaatscarriëre op een iets lager pitje heb gezet, ben ik vanuit Heerenveen terugverhuisd naar de boerderij op Schellach. Vervolgens heb ik vorige zomer eerst 3 maanden met mijn camper door Europa gereisd. Daar kwam ik tot de conclusie dat ik maar weinig woonruimte nodig heb om gelukkig te zijn. Bij terugkomst stuitte ik op het project van de Tiny Houses in Sint Laurens en wist ik direct dat dit voor mij de ideale plek zou zijn om te gaan wonen. Inmiddels ben ik dus onderdeel van het project en hoop ik heel erg dat ik ergens in 2021 ook echt als dorpsbewoner van Sint Laurens in mijn eigen “mini uusje” woon.

In onze vorige update gaven we aan dat er ruimte was ontstaan in onze bewonersgroep voor nieuwe bewoners. We kregen via de verschillende kanalen waarop we een oproep plaatsten een hele hoop reacties van mensen die dolgraag op Sint Laurens willen komen wonen. Zo veel zelfs dat wij uit 50 aanmeldingen moesten kiezen en veel mensen moesten teleurstellen. De groep is nu dus weer compleet en de bewoners van alle 7 huisjes hebben sindsdien niet stilgezeten.

Om dit te realiseren zijn wij met de gevormde groep om tafel gegaan om het terrein van 3.800 m² samen met een landschapsarchitect in te delen. Daar is een prachtig ontwerp uitgekomen met veel bebossing, water en de huisjes die hier op een natuurlijke manier in op kunnen gaan. Iedereen heeft hierin inmiddels ook zijn persoonlijke stekje uitgekozen. Een 3d ontwerp van het terrein ziet u in de afbeelding hieronder.

De periode vanaf oktober 2020 tot nu hebben we gebruikt om al het nodige papierwerk in orde te maken, overeenkomsten met de gemeente uit te werken, vergunningen aan te vragen en inrichtingsplannen van het terrein te maken. Maar inmiddels zijn de belangrijkste hordes genomen: De erfpachtovereenkomst tussen onze Tiny House vereniging en de gemeente Middelburg is op 8 juni goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Middelburg en is inmiddels door beide partijen ondertekend. Daarnaast is de bouwvergunning voor de bouw van de eerste 3 huisjes ook helemaal afgerond en is de inrichting van het terrein goedgekeurd door de brandweer en de veiligheidsregio. De aanvraag van de bouwvergunning van de overige 4 huisjes volgt binnenkort.

Het moment waarop de toegangsweg daadwerkelijk gaat worden aangelegd en waarop het terrein vervolgens zal worden ingericht, komt dus steeds dichterbij. Zodra we een datum weten waarop de werkzaamheden zullen starten geven we weer een korte update. Zie ook de start van het project.

In de tussentijd zijn een aantal van de toekomstige bewoners al gestart met de bouw van hun huisje. Mocht je het leuk vinden dan kun je de bouw van het huisje van Niels en Janne-Sophie volgen via hun Instagram kanaal: www.instagram.com/welivetiny. U kunt ons bereiken via e-mail

Veel onderzoek is inmiddels door ons gedaan naar de manier waarop de huisjes energieneutraal kunnen worden gebouwd, hoe we eventueel elkaars overschot aan zonne-energie kunnen uitwisselen en hoe wij ons eigen afvalwater kunnen filteren via een helofytenfilter met rietplanten. Zo hopen we bij te dragen aan een beter milieu en willen we daadwerkelijk iets doen aan duurzaam leven.
Erwin Mesu

Hoe het begon


1 oktober 2021 De bouw kan beginnen

Weer een beetje verder 6 juni 2022

Zie artikel in de PZC van 18 mei 2022

Een nieuw artikel in de PZC van 19 september 2023

HOME