Protestantse Gemeente Sint Laurens

Dorpskerk Sint Laurens
In 2008 is de historische Dorpskerk van Sint Laurens met hulp van vele vrijwilligers opnieuw ingericht.
Er is een programma gestart om de kerk te gebruiken voor activiteiten naast de zondagse eredienst. Zo moet de kerk een grotere plaats in de samenleving krijgen als een echte ontmoetingsplaats: Een Open Huis. De activiteiten passen binnen de functie van een kerkgebouw: lezingen, een kunstmarkt, tentoonstellingen, concerten van beperkte omvang, concerten voor koren, maar ook een begrafenis met condoleance en koffie of een huwelijkssluiting.

Voor de actuele situatie met betrekking tot corona, kijk op de website van de kerk.
Hier vindt u ook de podcast.

Openbaering in Beeld

“Openbaering in beeld” is een Zeeuwse vertaling van het bijbelboek Openbaring met illustraties door Jopie Minnaard-Verheyke.
Donderdag 26 januari om 14.30 uur vindt de opening van de expositie in de Dorpskerk, Van Cittersstraat 69,  van Sint Laurens plaats.
Jopie vertelt over de schilderijen en beantwoordt vragen.
Verder kunt U elke zondag na de kerkdienst en op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur de aquarellen bekijken

HOME