Protestantse Gemeente Sint Laurens

Dorpskerk Sint Laurens
In 2008 is de historische Dorpskerk van Sint Laurens met hulp van vele vrijwilligers opnieuw ingericht.
Er is een programma gestart om de kerk te gebruiken voor activiteiten naast de zondagse eredienst. Zo moet de kerk een grotere plaats in de samenleving krijgen als een echte ontmoetingsplaats: Een Open Huis. De activiteiten passen binnen de functie van een kerkgebouw: Lezingen, een kunstmarkt, tentoonstellingen, concerten van beperkte omvang, concerten voor koren, maar ook een begrafenis met condoleance en koffie of een huwelijkssluiting.

Voor de actuele situatie met betrekking tot corona, kijk op de website van de kerk.
Hier vindt u ook de podcast.

Herverdeling energiecompensatie: Geef gas!
In verband met de hoge energiekosten ontvangt iedere Nederlander via zijn jaarnota een compensatie van ca. € 400. Mensen met een minimuminkomen krijgen daarnaast van het rijk, via hun gemeente, een bijdrage in de kosten van rond de € 800. Het exacte bedrag kan per gemeente verschillen. Orionis Walcheren heeft inmiddels de eerste € 200 uitgekeerd aan de bewoners van Walcheren die een bijstandsuitkering ontvangen. Inwoners met een ander minimuminkomen kunnen zich binnenkort melden bij Orionis. Ook zij krijgen t.z.t. een bijdrage in hun energiekosten.

Toch is dit bij elkaar niet voldoende voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Zij hebben niet alleen te maken met de stijgende energieprijzen, maar ook met een algehele stijging van de kosten voor levensonderhoud. 
De Raad van Kerken Nederland heeft een plan bedacht om de door de overheid aangekondigde energiecompensatie voor iedereen van circa € 400, terecht te laten komen bij huishoudens die dit echt nodig hebben. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Verschillende kerken in de gemeente Middelburg werken hieraan mee.

Ook wij doen mee!
Als u de energiecompensatie niet echt nodig heeft, vragen wij deze geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor herverdeling. U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnr. van onze diaconie NL05 RABO 0335 0022 69 o.v.v. energiecompensatie. Het totaalbedrag wordt t.z.t. overgemaakt naar Orionis Walcheren, die beschikt over de gegevens van degene bij wie het geld het beste terecht kan komen. Inwoners met een bijstandsuitkering worden met dit extra bedrag niet gekort op hun uitkering. We hopen van harte dat deze actie een succes wordt.

Meer informatie vindt u op:

 kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/eerlijke-verdeling-energiecompensatie

Website Orionis: Energietoeslag (orioniswalcheren.nl)

Herinnering.
De actie “Geef gas!” voor herverdeling van de energiecompensatie loopt tot 30 juni.
Via Orionis Walcheren worden de giften verdeeld onder de huishoudens die van een minimum moeten rondkomen. Dit extra bedrag wordt niet gekort op een uitkering!      
De diaconie van de Protestantse Gemeente Sint Laurens doet mee aan deze actie. 
U kunt uw gave storten op bankrekening NL05 RABO 0335 0022 69 o.v.v. Energiecompensatie.
De diaconie heeft een ANBI status. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Doet u mee om iedereen een warme winter te bezorgen?
Alvast hartelijk dank namens de diaconie.

HOME