Protestantse Gemeente Sint Laurens

Kerken Sint Laurens gaan samen verder als één gemeente

De Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in Sint Laurens zijn per 1 januari 2019 verenigd tot de Protestantse Gemeente Sint Laurens. De nieuw gevormde gemeente viert de zondagse erediensten in de Dorpskerk,
Van Cittersstraat 69 in Sint Laurens.
Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

Dorpskerk Sint Laurens
In 2008 is de historische Dorpskerk van Sint Laurens met hulp van vele vrijwilligers opnieuw ingericht.
Er is een programma gestart om de kerk te gebruiken voor activiteiten naast de zondagse eredienst. Zo moet de kerk een grotere plaats in de samenleving krijgen als een echte ontmoetingsplaats: Een Open Huis. De activiteiten passen binnen de functie van een kerkgebouw: Lezingen, een kunstmarkt, tentoonstellingen, concerten van beperkte omvang, concerten voor koren, maar ook een begrafenis met condoleance en koffie of een huwelijkssluiting.

Protestantse Gemeente Sint Laurens
Algemene mededeling
De kerkenraad  van PG Sint Laurens heeft op woensdag 16 december 2020 de situatie rond de corona pandemie met de door de regering ingestelde lockdown besproken, waarbij uitdrukkelijk wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en om contacten te vermijden.

De kerkenraad heeft besloten om met onmiddellijke ingang het kerkgebouw te sluiten voor alle kerkdiensten en andere samenkomsten.
Een en ander houdt in dat de zondagse erediensten enkel digitaal te beluisteren zijn via Kerkomroep.nl

Lees meer

Website: https://sint-laurens.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntNavId=12586