Protestantse Gemeente Sint Laurens

Loop eens binnen.

Vanaf 26 september 2023 is er in de kerk op dinsdagmiddag van ongeveer 14.00 uur tot 16.00 uur de gelegenheid om binnen te lopen en contact te leggen met uw mededorpsgenoten.

We willen dit gedurende de wintermaanden 1x per maand doen, met uitzondering van december omdat dit meestal een erg drukke maand is.

Dorpskerk Sint Laurens
In 2008 is de historische Dorpskerk van Sint Laurens met hulp van vele vrijwilligers opnieuw ingericht.
Er is een programma gestart om de kerk te gebruiken voor activiteiten naast de zondagse eredienst. Zo moet de kerk een grotere plaats in de samenleving krijgen als een echte ontmoetingsplaats: Een Open Huis. De activiteiten passen binnen de functie van een kerkgebouw: lezingen, een kunstmarkt, tentoonstellingen, concerten van beperkte omvang, concerten voor koren, maar ook een begrafenis met condoleance en koffie of een huwelijkssluiting.

Website Protestantse Gemeente Sint Laurens.
Hier vindt u ook de podcast.

HOME