EHBO en AED

AED vereniging Sint Laurens

De vereniging “AED Sint Laurens”
gaat de AED’s (Automatische Externe Defibrillator) in Sint Laurens beheren en vrijwilligers voor hulpverlening werven en opleiden.
De AED’s zijn geplaatst in woongemeenschap Hof Popkensburg Kasteelstraat 7
CBS Palmenhof Noordweg 442 en bij mevrouw Van de Gruiter Sint Laurenslaan 4 (aanbellen).
De andere AED’s worden beheerd en onderhouden door andere instanties. Een overzicht van alle AED’s in Sint Laurens vindt u hier onder.
Wilt u informatie over een cursus reanimatie dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefonisch 0118-635632, Lucie Geerse.
Vereniging Bestuurders: Matty van de Gruiter, Lucie Geerse

AED Locaties in Sint Laurens

Dorpshuis Van Cittershoff
Van Cittersstraat 64 (tijdens openingstijden)

Woongemeenschap Popkensburg
Kasteelstraat 7 (openbaar toegankelijk 24 uur)

Kantine KV ONDO
Sportveld “De Brigge” (tijdens openingstijden kantine)

cbs Palmenhof
Noordweg 442 (openbaar toegankelijk 24 uur)

mevr. v.d. Gruiter
St. Laurenslaan 4 (aanbellen)

Print de pagina