Peuterspeelzaal

Kent u Peuterspeelzaal ’t Groentje al.

Peuterspeelzaal ’t Groentje is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. ’t Groentje is een vereniging voor en door ouders, zonder winst te maken. Met de vrijwillige medewerking als basis. De contributies voorzien in de vaste lasten. Zodoende kan het een officiële speelzaal zijn, op eigen kracht.
Er is een vaste, gekwalificeerde leidster ter begeleiding. Verder wordt er gewerkt met een roulatiesysteem van ouders van wie het kind de speelzaal bezoekt.

De speelgroep wordt gehouden op woensdag- en vrijdagochtend.

Kinderen kunnen worden gebracht tussen 8.30 uur en 9.00 uur en opgehaald tussen 11.30 uur en 11.45 uur.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 27,50 per maand, voor een speelmorgen per week, prijswijzigingen voorbehouden. Deze bijdrage verdubbelt rechtevenredig bij meerdere speelmorgens.

Het inschrijfgeld is eenmalig € 10,- Te betalen bij inlevering van het aanmeldingsformulier. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de speelzaal.

U kunt vrijblijvend komen kennismaken met de peuterspeelzaal tijdens de speelochtenden. Loop eens binnen en geniet van de leuke sfeer in de peuterspeelzaal.

Adres: Noordweg 442
4333 KL Sint Laurens

Telefoon: 06 – 48055445
E-mail