Beschermd wonen in Sint Laurens

Geachte bewoners,

Graag willen wij ons middels deze weg aan u voorstellen.
Wij zijn De Zorgtafel. Een instelling voor kleinschalig beschermd wonen voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een GGZ‐achtergrond.

Per 1 januari 2019 zijn wij De Zorgtafel gestart in de woningen aan de Volkerakstraat 1‐3 en aan de Kasteelstraat 4‐6 in Sint Laurens.

En binnenkort starten wij onze woning aan de Torenstraat in Serooskerke op. Deze woningen zijn aangepaste woningen die geschikt zijn als zorglocatie. De woningen zijn opgeknapt en ingericht voor de cliënten. Ze hebben allemaal een eigen slaapkamer, badkamer en er is een gezamenlijke ruimte waar de cliënten kunnen ontspannen en samen eten.

De zorg die verleend wordt is 24‐uurs zorg en deze zorg wordt verleend door zeer betrokken medewerkers met de juiste opleidingen, ervaring en enthousiasme.

De cliënten die zich aanmelden bij De Zorgtafel zijn cliënten met bijna allemaal een rugzak vol verleden. Meestal is de thuisbasis er niet of nauwelijks meer en hebben ze door de jaren heen tegen tal van problemen aangelopen in de samenleving. Vaak komen ze al uit andere instellingen, waar ze om diverse redenen niet meer kunnen terug keren. De Zorgtafel kijkt dan of ze wel in een woning van De Zorgtafel passen. Onze cliënten hebben allemaal een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie en hebben dus voor een langere tijd begeleiding nodig.

Hier zitten echter wel een aantal essentiële voorwaarden aan vast.
Zo worden er géén cliënten met een zeden achtergrond toegelaten, geen harddrugsverslaafden en geen cliënten zonder enig inkomen of uitkering (daklozen) opgevangen. Deze cliënten worden pertinent geweigerd. Hier bestaat geen enkele twijfel over. De cliënten die bij de Zorgtafel binnen komen zijn ook verplicht om deel te nemen aan een dagbesteding en moeten zich aan de huisregels houden die opgesteld zijn en voor iedere woning gelden. Worden deze regels niet nageleefd zal hier ook altijd actie op ondernomen worden door de medewerkers. Ook heeft De Zorgtafel vanaf de start in januari intensief overleg met de wijkagent en álle instanties die nauw betrokken zijn bij de zorg voor de cliënten.

Wij zijn een gecertificeerde zorginstelling met een HKZ Keurmerk en alle medewerkers hebben de juiste diploma’s en worden jaarlijks bijgeschoold door De Zorgtafel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BHV en Medicatieverstrekking. We zijn ook een erkend leerbedrijf en hebben een Keurmerk van SBB.

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat het bij u vragen, opmerkingen, tips of iets anders kan opwekken dat De Zorgtafel bij u in de wijk is gevestigd, willen wij u door dit schrijven laten weten dat u ten alle tijden bij ons mag aankloppen, bellen of mailen. Wij zullen u dan altijd te woord staan en in gesprek met u gaan.

Onder in dit schrijven staan de twee Bestuurders van De Zorgtafel genoemd bij wie u terecht kunt, met de
telefoonnummers en de mailadressen erbij. U kunt ook op onze website ( www.dezorgtafel.nl ) terecht om alvast eens een kijkje te nemen.

Wij hopen dat we u op deze manier hebben kunnen informeren over De Zorgtafel.

Met vriendelijke groet,
De Zorgtafel.

Contact:
Mailadres: info@dezorgtafel.nl
Dhr. Hardjopawiro 0618849909 of e-mail
Dhr. Boubouh 0683972690 of e-mail
Website: www.dezorgtafel.nl