Persbericht molen De Hoop

Dorpsvereniging Sint Laurens
KVK nummer: 40310064
ir. M.S. Melens,
Boudaenlaan 2,
4333 KR Middelburg.
E-mail

PERSBERICHT: “MOLEN DE HOOP: NIET DISCUSSIËREN, MAAR RESTAUREREN”

De Dorpsvereniging Sint Laurens kijkt met verwachting uit naar de behandeling van motie 22-014 van de Middelburgse gemeenteraadsfracties van
PvdA, LPM, Groen Links, D66. SP en CDA met betrekking tot Molen De Hoop op Sint-Laurens.
De steun van partijen die de meerderheid van de gemeenteraad vertegenwoordigen, is een steun in de rug voor het dorp. Het geeft hopelijk het
Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen De Hoop (“het Comité”) de motivatie om door te blijven gaan met het proberen onze molen
te restaureren en reconstrueren.
Helaas hebben afgelopen jaren wel veel discussie en warme woorden opgeleverd maar weinig daden. De motie die er nu ligt, roept terecht op tot daden en erkent de noodzaak tot snelle reactie van de gemeente Middelburg om niet wederom een mogelijkheid voor subsidie te missen. Helaas lijkt het verplaatsen van de behandeling van de motie in de gemeenteraad van januari naar februari geen positief teken.
De Dorpsvereniging roept de Middelburgse gemeenteraad op deze motie zo spoedig mogelijk te behandelen. De Dorpsvereniging roept daarnaast de
gemeente Middelburg op om zo spoedig mogelijk een machtiging voor de subsidieaanvraag aan het Comité te verlenen,
zodat er niet weer minstens een jaar verloren gaat. Het momentum dat nu lijkt te ontstaan, mag niet verdrinken in partijpolitiek, verkiezingen en coalitie-onderhandelingen. Het burgerinitiatief van het Comité verdient dezelfde steun van de gemeenteraad en gemeente Middelburg als ze van het dorp krijgt.

Anneke de Pagter, voorzitter van de Dorpsvereniging: “Het dorp wil nu door met de molen. Er wordt al tientallen jaren gepraat, maar we moeten nu gaan restaureren in plaats van discussiëren. Dorpsbewoners zijn bijvoorbeeld al geld aan het inzamelen voor de molen via lege flessen. Wij roepen de
gemeenteraadsfracties op om in actie te komen en de warme woorden in de verschillende partijprogramma’s om te zetten in daden”.

Feiten:

 • In 2021 was het precies 300 jaar geleden dat Molen de Hoop gebouwd is;
 • Molen de Hoop is tijdens de tweede wereldoorlog afgebrand en heeft toen
  zijn kap en wieken verloren;
 • Molen de Hoop is een van de zeven molens in “Molenstad Middelburg”
 • De plannen van het Comité bieden een unieke mogelijkheid de
  leefbaarheid en lokale economie van het dorp te vergroten door middel
  van een horeca/detailhandelsbestemming.

  • Over molen de Hoop: Informatie over molen de Hoop is op de website van
  de Dorpsvereniging te vinden: https://sintlaurensdv.nl/de-molen-van-sint-laurens/
  • Over het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen De Hoop
  (Stichting i.o.): Een Burgerinitiatief dat startte in 2012 en zich beijvert om
  met veel inzet, toewijding en geduld de Molen in oude glorie te herstellen.
  • Over de Dorpsvereniging Sint Laurens: De Dorpsvereniging Sint Laurens is
  opgericht op 22 oktober 1970 en heeft als doel het bevorderen en/of
  beschermen van de belangen van Sint-Laurens en haar bewoners.

” NIET DISCUSSIËREN, MAAR RESTAUREREN”
Agendapunt 22, met als onderwerp de motie over molen De Hoop, is in de vergadering van de gemeenteraad op 24 februari 2022 met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat het comite aan het werk kan met de aanvraag voor subsidies. U kunt de vergadering life volgen op: https://middelburg.raadsinformatie.nl/vergadering/903667/Gemeenteraad%2024-02-2022

De motie wordt behandeld vanaf tijdslot 2.02.46. 

HOME