Plannen De Hoop onzeker

Maar er is hoop! Scroll naar beneden.

Dorpsvereniging Sint Laurens
KVK nummer: 40310064
Secretaris: Martijn Melens

PERSBERICHT: “TOEKOMSTPLANNEN MOLEN DE HOOP ONZEKER”

De Dorpsvereniging Sint Laurens is ter ore gekomen dat de gesprekken tussen de provincie Zeeland en het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen De Hoop (“het Comité”) met betrekking tot de subsidieaanvraag voor de restauratie en reconstructie van Molen De Hoop aan de Noordweg in Sint Laurens in een cruciale fase zijn beland.

De financiële en morele steun van de provincie Zeeland is cruciaal om deze plannen te verwezenlijken. Zonder steun van de provincie aan dit prijzenswaardige burgerinitiatief wordt het erg lastig om verder financiers voor dit plan te vinden en zijn de toekomstplannen voor Molen de Hoop onzeker.

Anneke de Pagter, voorzitter van de Dorpsvereniging: ” Als dorpsvereniging ondersteunen we alle initiatieven om de gemeenschap op dit dorp te verbinden van harte. Het zou erg jammer zijn als dit mooie plan voor ons dorp niet door zou kunnen gaan. Het dorp hoopt al jaren dat de molen weer in zijn oude luister kan worden hersteld en dat hiermee de voorzieningen op het dorp worden verbeterd. Wij ondersteunen het Comité van harte en hopen dat ze succesvol zijn met de Gemeente Middelburg in het restaureren en reconstrueren van deze prachtige molen”.

Feiten:

  • Het is 2021 (het jaar van de voorgenomen bouw) precies 300 jaar geleden dat Molen de Hoop gebouwd is;
  • Molen de Hoop is tijdens de tweede wereldoorlog afgebrand en heeft toen zijn kap en wieken verloren;
  • Molen de Hoop is een van de zeven molens in “Molenstad Middelburg”
  • De plannen van het Comité bieden een unieke mogelijkheid de leefbaarheid en lokale economie van het dorp te vergroten door middel van een horeca/detailhandelsbestemming.
  • Over molen de Hoop: Informatie over molen de Hoop is op de website van de Dorpsvereniging te vinden: https://sintlaurensdv.nl/de-molen-van-sint-laurens/
  • Over het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen De Hoop (Stichting i.o.): Een Burgerinitiatief dat startte in 2012 en zich beijvert om met veel inzet, toewijding en geduld de Molen in oude glorie te herstellen.
  • Over de Dorpsvereniging Sint Laurens: De Dorpsvereniging Sint Laurens is opgericht op 22 oktober 1970 en heeft als doel het bevorderen en/of beschermen van de belangen van Sint Laurens en haar bewoners.

Helaas heeft de Provincie besloten geen subsidie te verlenen voor het volledig herstel van de molen. De Stichting Molen Sint Laurens heeft hier tegen bezwaar aangetekend.
De Bezwarencommissie komt tot het oordeel dat de stichting niet de eigenaar is van de molen en daarom wordt het bezwaar tegen de afwijzing niet ontvankelijk verklaard. De stichting Molen Sint Laurens is zwaar teleurgesteld. Wethouder Aalberts gooit de handdoek in de ring en gaat “wat anders proberen”. Het is al met al een zeer teleurstellende gang van zaken en motiveert de burger niet tot het nemen van een burgerinitiatief.

Hier hoopt Sint Laurens op

HOME