Restauratie molen De Hoop

STORM:

Na de zomer van 2019 heeft Molen De Hoop wat stevige tijden beleefd.
Er hebben verschillende stormen gestaan met indrukwekkend harde rukwinden.
Daardoor ontstond schade (er waaiden diverse planken af en bovenop de molen een afsluitluik). Gelukkig trad geen persoonlijke schade op.

Onlangs hebben enkele ervaren vakmensen van de Gemeente Middelburg die schade hersteld.
Alle oude planken zijn vervangen en rondom voorzien van nieuwe potdeksel bedekking.
Die zorgen voor de nodige wind- en waterdichtheid van dit Rijksmonument uit 1721.

Vrijdag 28 juni 2019 is de tank en de bijbehorende apparatuur van het Tamoil LPG gasstation opgegraven en afgevoerd

AANVRAAG RESTAURATIESUBSIDIE:
Na diverse jaren van degelijke voorbereiding, uitgebreid overleg met allerlei betrokken instanties en zorgvuldige uitwerking van gegevens, is het nu zover.
Met veel geduld, begrip, toewijding en ondersteuning door de nodige vakspecialisten, enthousiaste steun vanuit de inwoners van Sint Laurens is nu de volgende stap gemaakt.

Het is het Molencomité gelukt -in goede coproductie met de Gemeente- om alle documenten gereed te krijgen. Wij weten dat dit bijzondere Burgerinitiatief steeds met veel belangstelling is gevolgd en een warme steun geniet bij velen.

Ook het Adviesteam van de Monumentencommissie is positief over ons plan tot herstel van de Molen.

Bij de Provincie Zeeland zijn vóór 1 februari 2020 alle documenten ingediend die nodig zijn voor een aanvraag tot restauratiesubsidie.
Het indienen van zo’n aanvraag is trouwens een hele kluif: er moeten daarvoor bestek, tekeningen, begrotingen, historische toelichtingen, onderbouwingen en anderszins voor deze aanvraag worden aangeleverd. Daaraan is heel veel aandacht besteed.
Zoals bekend is onze aanvraag gericht op de restauratie van Molen De Hoop (inclusief kap en wieken).
Tijdens de Dorpstafels is iedereen steeds bijgepraat over de voortgang van de voorbereiding.
Zo zou Molen De Hoop er uit kunnen gaan zien:

Rond medio juni 2020 verwachten wij van de Provincie Zeeland te horen op welk subsidiebedrag wij kunnen rekenen. De regeling voorziet in de mogelijkheid van een subsidie tot 70% maximaal.

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen. Hopelijk steunt de Provincie Zeeland de vurige wens van de bewoners van Sint Laurens om tot renovatie te komen.

Wij zien uit naar een ruimhartige beoordeling en toedeling door de Provincie.

Uiteraard houden wij u op de hoogte!

Comité Molen Sint Laurens

HOME