De molen van Sint Laurens

Ankerpunt voor Sint Laurens en omgeving.

Interieurdetail van de molen

Historische plek
U bevindt zich op een historische plek: al in 1426 is hier sprake van een “Molenwerf achter Sint Laurens”.
Dat betrof toen een standerdmolen.

Stenen korenmolen
In 1721 wordt deze stenen korenmolen De Hoop in gebruik genomen. Landbouwers in de directe omgeving van Sint Laurens vertrouwen er hun koren aan toe. Molen De Hoop staat bekend om de goede kwaliteit meel die hij weet te leveren. Na het malen van het graan wordt meel terug geleverd aan diezelfde landbouwers. Die bakken daarmee hun dagelijks brood.

Malen zonder wind
In de jaren ’20 van de vorige eeuw wordt een arm-gasmotor geïnstalleerd, die in de jaren ’30 wordt opgevolgd door een dieselmotor. Een bijzondere innovatie: er kan zo onafhankelijk van de wind tòch worden gemalen!

Brand
Op 30 december 1943 brandt de Molen gedeeltelijk af. Vermoedelijk als gevolg van het warmlopen van de vang. Kap en wieken gaan helaas verloren.

Herstart
De molen wordt provisorisch, met vanwege de oorlogsperiode zeer beperkte middelen, wind- en waterdicht
gemaakt. Het interieur wordt met divers materiaal bedrijfsklaar gemaakt. Door het installeren van een elektromotor kan het molenbedrijf verder als maalderij.

Vervolg
Deze maalderij is nog vele jaren in bedrijf tot aan de pensionering van de laatste molenaar. Eind jaren ‘80 wordt de Gemeente Middelburg eigenaar van de molen. De molen zelf blijft daarna in ruste.

Rijksmonument
Vanwege haar unieke eigenschappen verkrijgt Molen De Hoop in 2002 een officiële erkenning als Rijksmonument.

Deze informatie wordt u aangeboden door de Gemeente Middelburg en het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen De Hoop. e-mail

MIDDELBURG MOLENSTAD
Hierbij een fraaie YouTube film over de molens in Middelburg.
De maker van deze film is Quiniver Tuinder uit Middelburg.
Nadat Quiniver in oktober 2013 de berichten gelezen had over de plannen voor de molen De Hoop in Sint Laurens werd hij heel enthousiast. Dat inspireerde hem tot het maken van onderstaande film.

Quiniver plaatste zelf de muziek eronder en bracht de uiterst informatieve voice-over aan.
De film is een prachtige promotie voor alle Molens in Middelburg en in het bijzonder voor onze molen De Hoop.

HOME