Sint Laurens Zuid

20 juni 2024

Vrije kavels Zuid
De vrije kavels in het zuiden van Sint Laurens willen wij in september 2024 in de verkoop brengen.
Vooruitlopend hierop willen we u alvast wat meer informatie geven. Het betreft dertien vrije kavels, waarvan negen kavels bedoeld zijn voor vrijstaande woningen en vier voor twee-onder-een-kapwoningen. De oppervlaktes van de kavels variëren tussen de 400 en 600 m². De achtertuinen zijn op het oosten gericht. In de bijlage vindt u de ‘Verkooptekening vrije kavels Sint Laurens Zuid’.
Met vrije kavels bedoelen we dat de gemeente de grond verkoopt, maar u bent zelf de opdrachtgever voor de bouw van uw woning. Bij deze vrije bouwkavels gaat u samen met een architect/aannemer een nieuwbouwwoning realiseren.

Prijzen
De kavelprijs bedraagt € 325,- per m² (excl. btw). Bij de verkoop in september volgt hierover meer informatie.

Groenzone
Achter de kavels wordt een groenzone ingericht met veel beplanting, een wadi en een wandelpad. Op de grens tussen de kavels en deze groenzone wordt een beplantingsstrook aangebracht met streekeigen beplanting, om zo een goede (groen)buffer/afscheiding te creëren tussen beide zones.
Het definitieve plan voor deze groenzone volgt later.

Beeldkwaliteit
Er zijn richtlijnen opgesteld voor de beeldkwaliteit van de woningen en inrichting van de kavels. Deze zijn te vinden in het ‘Beeldkwaliteitsplan Sint Laurens’ dat als bijlage is bijgevoegd. Op pagina 10, onder het kopje ‘Deelgebied II’ vindt u (algemene) richtlijnen voor het ontwerp van een woning.  

Beeldkwaliteitsplan fase 1t/m 3
Verkooptekening vrije kavels

Verkoop in september
We plannen om in september 2024 de daadwerkelijke verkoop te starten. Voorafgaand aan de verkoop ontvangt u een uitgebreide e-mail met meer informatie zoals kavelpaspoorten en maatvoering per kavel, een brochure met alle relevante informatie, de definitieve prijzen per kavel en informatie over het inschrijvingsproces.

Uitvoering
Vanaf oktober 2024 gaat er gestart worden met de uitvoering van het deelgebied van de vrije kavels. De overhoogte die er nu ligt, zal dan verwijderd worden. Vervolgens worden de kavels bouwrijp gemaakt. Ook zal het gedeelte tussen de komgrens van de Leliëndaalseweg en het verhoogde plateau bij de korfbalvelden worden aangepast naar een 30 km/uur-zone. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken en het aanleggen van de nutsvoorzieningen zullen april 2025 afgerond zijn. Vanaf dan kunnen de vrije kavels worden uitgegeven en worden bebouwd.

Projectmatige woningen Laurenshof
Fase I van 5 woningen is gerealiseerd.
De planaanpassing in fase II met acht compacte, zeer duurzame en betaalbare levensloopwoningen is succesvol gebleken. De woningen waren snel uitverkocht. De bouw van deze woningen is inmiddels gestart. De oplevering staat gepland voor eind 2024.
Fase III met half vrijstaande geschakelde woningen is momenteel in verkoop. Er is één woning verkocht en één in optie.
Voor Fase IV wordt een planaanpassing voorbereid met ruime levensloopwoningen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met makelaar Schinkel de Weerd of ontwikkelaar VG-D.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118 67 53 79 of e-mail.

Met vriendelijke groet,
Jannita Dingemanse
Projectleider Uitbreiding Sint Laurens


Mededeling van Waterschap Scheldestromen
Klik hier

HOME