Opvang AMV in Serooskerke

Het betrekken van bewoners en de gemeenschap bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) in Serooskerke is essentieel voor een prettige en veilige leefomgeving. Door open communicatie, informatiebijeenkomsten en het maken van concrete afspraken over veiligheid en preventie van verstoringen, kan begrip en acceptatie worden bevorderd. Samenwerking tussen bewoners, hulpverleners en autoriteiten zal leiden tot een inclusieve buurt waar ieders belangen worden gerespecteerd.

Het projectteam van de gemeente Veere zorgt voor de praktische organisatie rondom de opvang (verbouwing, vergunning, contracten etc.).

Plan van aanpak
Nieuwsbrief 1 mei 2024
Nieuwsbrief 2 juni 2024
Nieuwsbrief 3 juli 2024

Zie artikel in de PZC van 26 juni 2024
Zie artikel in de PZC van 28 juni 2024
Zie artikel in de PZC van 20 juli 2024

HOME