Koffieochtend.

Elke eerste woensdag van de maand hebben wij een koffieochtend van 10.00 u tot 12.00 u in het Van Cittershoff, Van Cittersstraat 64, Sint Laurens. Iedereen is welkom, ongeacht lidmaatschap van de dorpsvereniging. Meestal zijn de wijkagent en/of BOA, de wijkmanager en een vertegenwoordiging van Vizita (was: Welzijn Middelburg) ook aanwezig. Tijdens het drinken van koffie en thee bespreken we wat er gebeurt in Sint Laurens of in de wereld en kun je spreken met gemeente-medewerkers. Soms praten we over het gebruik van mobiele telefoons en tablets en proberen we in te gaan op onderwerpen waar mensen interesse in hebben. Ons belangrijkste doel is om samen een leuke tijd te hebben. Als je meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met Anneke de Pagter tel. 0118 612714.