Dorpstafelbudget

Elk jaar stelt de gemeente een budget beschikbaar dat specifiek is toegewezen aan elke wijk. Dit budget wordt het “wijktafelbudget” genoemd. Het is bedoeld om lokale projecten te ondersteunen die tot doel hebben om de levenskwaliteit binnen de gemeenschap te verbeteren. Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden die aan het budget worden gesteld: er moet eerst een aanvraag worden ingediend en goedgekeurd worden door de gemeente om voor de fondsen in aanmerking te komen. Vervolgens wordt de aanvraag voorgelegd aan de deelnemers van de eerstvolgende wijk- of dorpstafel. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt het voorstel goedgekeurd en gefinancierd. Dit is een geweldige kans voor bewoners om ideeën en suggesties voor te stellen ter ondersteuning van hun gemeenschap, het bevorderen van positieve veranderingen en om hun buurt een betere plek om te wonen te maken.


Budget aanvragen