Leer reanimeren

Start nieuwe cursus reanimatie/AED voor mensen zonder een EHBO-diploma.

Deze reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als u zo’n storing constateert. U leert welke controles u moet uitvoeren, hoe u de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe u ‘hartmassage’ moet doen (borstcompressie) en hoe u iemand zelf kunt beademen.

Als hulpmiddel wordt een AED (Automatische Externe Defibrillator) ingezet. Tijdens de cursus leert u om dit apparaat te bedienen. Met dit apparaat kunt u een hart dat ‘in de war’ is, door middel van een elektrische schok ‘resetten’. Bovendien geeft het u instructies hoe u verder moet handelen.

AED-vereniging Sint Laurens geeft hiervoor aan belangstellenden een korte cursus. De cursus beslaat 2 lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wordt afgesloten met een examen. Als u daarvoor slaagt krijgt u een certificaat. Om dat certificaat geldig te houden moet u
1 keer per jaar een herhalingsles volgen.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Een reanimatiecursus valt onder het kopje ‘preventieve zorg’ of ‘preventieve cursus’.  Vraag aan uw zorgverzekeraar of u deze cursus vergoed krijgt.

De cursus is o.l.v. erkend instructeur Matty van de Gruiter en zal bij voldoende deelnemers (6 personen) starten in het Dorpshuis Sint Laurens Van Cittershoff, Van Cittersstraat 64.

Heeft u belangstelling voor deze cursus dan kunt u contact opnemen met Lucie Geerse via e-mail of telefonisch 0118-635632.

Terug naar EHBO en AED

HOME