Leer reanimeren

Reanimatiecursus

Start nieuwe cursus reanimatie voor mensen zonder een EHBO-diploma

We gaan starten met een nieuwe cursus reanimatie op de maandagavonden 19 en 26 februari a.s. en er is nog plaats!  

Deze reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als u zo’n storing constateert. U leert welke controles u moet uitvoeren, hoe u de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe u ‘hartmassage’ moet doen (borstcompressie) en hoe u iemand zelf kunt beademen.

Als hulpmiddel wordt een AED (Automatische Externe Defibrillator) ingezet. Tijdens de cursus leert u om dit apparaat te bedienen. Met dit apparaat kunt u een hart dat ‘in de war’ is, door middel van een elektrische schok ‘resetten’. Bovendien geeft het u instructies hoe u verder moet handelen. 

AED-vereniging Sint Laurens geeft hiervoor aan belangstellenden een korte cursus. De cursus beslaat 2 lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wordt afgesloten met een examen. Als u daarvoor slaagt krijgt u een certificaat. Om dat certificaat geldig te houden moet u 1 keer per jaar een herhalingsles volgen. 

De kosten voor deze cursus zijn inclusief certificaat en cursusboek € 49,50. 

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Een reanimatiecursus valt onder het kopje ‘preventieve zorg’ of ‘preventieve cursus’.  Vraag aan uw zorgverzekeraar of u deze cursus (deels) vergoed krijgt. 

De cursus is o.l.v. erkend instructeur Matty van de Gruiter en zal bij voldoende deelnemers (max. 6 personen) maandagavond 19 en 26 februari a.s. starten in het Dorpshuis Sint Laurens, Van Cittershoff,  Van Cittersstraat 64. 

Kunt u niet op de genoemde avonden en wilt u toch de cursus volgen, meldt u aan en wij zullen u benaderen zodra er een nieuwe cursus gegeven gaat worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucie Geerse.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus via e-mailadres aedsintlaurens@zeelandnet.nl  met vermelding van uw naam, adres en geboortedatum of telefonisch 0118-635 632. 

 

Terug naar EHBO en AED                                                                                                                                    HOME