Tandartspraktijk ‘t Hof Welgelegen

Geachte buurtbewoners, bewoners van Sint Laurens en omstreken,

Onlangs heb ik de directe buren van ‘Hof Welgelegen’ persoonlijk op de hoogte gesteld middels een bezoek en indien niet thuis middels een brief over de op hand staande plannen voor ‘Hof Welgelegen’: het realiseren van een tandartspraktijk in de boeren schuur.

Sinds twee jaar zijn mijn man Daniël van Vliet en ik, Anna Dieleman, trotse eigenaren van ‘Hof Welgelegen’. Wij wonen met ontzettend veel plezier met ons gezin op dit prachtige hof. Deze periode hebben we gebruikt om op te ruimen, kleine herstelwerkzaamheden uit te voeren, renovatieplannen te maken en van deze plek te genieten. Naast het opknappen van het woonhuis willen wij de boeren schuur renoveren en een maatschappelijke bestemming toevoegen. Ik heb het plan gevat om een tandartspraktijk te huisvesten in de schuur. Naast mijn praktijk, Tandartspraktijk Dieleman – Bellinkplein hoop ik in het eerste kwartaal van 2022 de deuren van Tandartspraktijk Dieleman – Welgelegen te openen.

Drie augustus jl. heb ik de aanvraag voor een  omgevingsvergunning en een toevoeging van maatschappelijke bestemming aan de schuur bij de gemeente Middelburg ingediend. 

Door de praktijk op deze mooie plek te situeren ontstaat er een meerwaarde voor de bewoners van Sint Laurens en omstreken, een meerwaarde voor de patiëntbeleving en het werkplezier van de medewerkers. De wachtkamer van de praktijk zal zich komen te bevinden in de historische hoogstamboomgaard. Naast de gezondheid bevorderende werking wil ik ook patiënten en medewerkers inspireren. Inspireren om goed voor zichzelf te zorgen, de natuur in te gaan, gezonde keuzes te maken. Niet alleen op het gebied van mondgezondheid dus, maar ook op het gebied van algehele gezondheid welzijn.

Ook wil ik een voorbeeld zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uiting door;

  • een monumentale boerderij een nieuwe bestemming te geven
  • de monumentale schuur duurzaam te verbouwen en onderhouden
  • CO2 uitstoot te compenseren door aanplant rondom het hof.

Vanuit het toevoegen van een maatschappelijke bestemming van dit pand kunnen we het onderhoud en de renovatie waarborgen en ’t Hof Welgelegen in volle glorie herstellen. Op die manier hoop ik ook voor de omwonenden van meerwaarde te zijn.

Wij gaan met alle respect met dit pand om, en zeker ook met de omliggende omgeving. Om die reden willen wij u in deze fase al betrekken bij onze plannen. De plannen voor renovatie en uitbreiding van de schuur zijn in grote lijnen goedgekeurd door de WARK (Walcherse Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit). Ook de gemeente heeft positief gereageerd op onze plannen om in Sint Laurens weer een maatschappelijke voorziening te treffen en de schuur er een nieuwe bestemming bij te geven.

Anna van Vliet Dieleman.

Sint Laurens 28 april 2023

Dezer schrijven wil ik u laten weten dat per 1 mei 2023 de bouw van Tandartspraktijk Dieleman van start gaat. Bouwbedrijf Kambier zal de bouw uit gaan voeren en er staat ongeveer 6 maanden voor. Alle betrokken partijen zullen zich maximaal inspannen om met respect voor de omgeving de bouw- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Wij verheugen ons enorm op de renovatie van dit prachtige monument. Sint Laurens zal er een zorgvoorziening bij krijgen. Via deze weg zullen we u komende tijd op de hoogte houden. Voor meer informatie kunt u onze website in de gaten houden of volg ons op facebook of via  instagram #tandartsdieleman. Wilt u patiënt worden bij ons in de praktijk? Dat kan, Inschrijven | Tandartspraktijk Dieleman. Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van de bouw kunt u bij mij terecht. anna@tandartspraktijkdieleman.nl

Hartelijke groet, Anna Dieleman

HOME