Onderscheiding

Koninklijke onderscheiding voor Anneke de Pagter 

Tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering, op 29 oktober 2020, van de Dorpsvereniging Sint Laurens kregen we bezoek van de burgemeester van Middelburg, dhr. Harald Bergmann, en de dorpswethouder, dhr. Johan Aalberts. Naast felicitaties voor het vijftigjarig bestaan van de Dorpsvereniging deze maand, had de burgemeester ook een speciaal verhaal voor Anneke de Pagter, de voorzitter van de Dorpsvereniging. Hij roemde Annekes betrokkenheid en inzet bij het dorp en overhandigde haar daarna een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Leen de Pagter had de eer de versierselen bij Anneke op te mogen spelden. 

De Dorpsvereniging Sint Laurens feliciteert Anneke met deze prachtige en welverdiende eer. Wij willen graag iedereen die heeft meegeholpen dit te realiseren van harte bedanken. In het bijzonder de Protestantse Gemeente Sint Laurens, de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren en dhr. Rodenburg van Wijkteam ‘t-Zand-Stromenwijk-Rittenburg. 

Namens de Dorpsvereniging Sint Laurens, 
Martijn Melens 
secretaris SPEECH UITREIKING  KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING AAN MW. DE PAGTER, OKTOBER 2020, DORPSHUIS ST. LAURENS, TIJDENS 50-JARIG JUBILEUMVIERING DORPSVERENIGING

Toespraak van burgemeester Bergmann

Mevrouw De Pagter,

U bent een vrijwilliger in hart en nieren!
Al sinds jaar en dag actief op en rond het dorp Sint Laurens.
Een spin in het web in het verbinden van de inwoners van het dorp, de verschillende organisaties, bijvoorbeeld kerken en verenigingen.
En dit alles begon al in 1987, toen u als actief lid van de Protestantse gemeente, hier in Sint Laurens, kerkelijk ontvanger werd. Vervolgens werd u penningmeester tot 2012,
en sinds 2014 bent u als vrijwilliger verantwoordelijk voor de kinderdiensten. En ook werd u nog webmaster van de website van de kerk. Helemaal bij de tijd…..

Sinds 1997 bent u actief in het bestuur van de Dorpsvereniging.
U begon daar als penningmeester, en de laatste jaren als voorzitter, waarbij u het aanspreekpunt voor de gemeente Middelburg bent en vanzelfsprekend een centrale rol speelt.
Ook in het Wijkoverleg Middelburg en andere vrijwilligersorganen van de gemeente Middelburg, zoals het overleg tussen het Wijkteam ’t Zand-Stromenwijk-Rittenburg, bent u nog altijd zeer actief.
Het zijn van hoofdredacteur van de Dorpskrant, dat is u op het lijf geschreven, dat wordt al jarenlang onder uw leiding samengesteld, gedrukt en verspreid op het dorp, ѐn daarnaast organiseert u tal van activiteiten voor jong en oud.
Ook vervult u een centrale rol in het samenbrengen van de verschillende kerken en verenigingen in Sint Laurens.

Na uw pensionering bij de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) bleef u vanaf 2013 vrijwilliger in de mediatheek.
U omarmde die rol met verve en bent nog steeds een graag geziene verschijning op de CSW, vooral ook bij de scholieren!
U kunt er geen genoeg van krijgen…..
Naast al die drukke bezigheden lijkt mij dat u ook  ontspanning nodig heeft.
Ik hoorde dat u altijd een hardloper geweest bent. Letterlijk….. en daarna bent u op overgegaan op een wat rustiger tempo: wandelen.
Maar ook figuurlijk: altijd actief met commissies, het organiseren ervan en vooral heel proactief.
U was zelfs zo actief, dat u, toen u vorig jaar plots in het ziekenhuis lag, u na 1 of 2 dagen de eerste e-mailtjes alweer rond stuurde naar de gemeente en het dorp.

Nu bestaat de Dorpsvereniging Sint Laurens 50 jaar. Felicitaties.
En ook de wijkwethouder, Johan Aalberts, is aanwezig.
Een mooi moment om terug te kijken.
Daarbij viel op dat u, mevrouw De Pagter, sinds mensenheugenis in het bestuur zit.
Ondanks Corona-beperkingen toch een mooie gelegenheid om u daarvoor in het zonnetje te zetten als verbindende factor in het dorp tussen mensen, kerken, verenigingen en de stad.
Uw tomeloze inzet voor het dorpsbelang, bijvoorbeeld met betrekking tot de nieuwbouw op het dorp, en uw vasthoudendheid, typeren u.
U heeft het beste met het dorp voor, men fluistert mij toe: ‘zij is de dorpsburgemeester van Sint Laurens.‘

Dat bent u, samen met uw man, Leen, die ook nog altijd actief is voor het dorp Sint Laurens. Voor hem daarvoor ook alle dank!

En voor u, mevrouw De Pagter, ondanks dat we weten dat u niet graag in de schijnwerpers staat, wil ik u nu huldigen voor uw bijdrage aan het dorp en heeft Koning Willem-Alexander besloten u te benoemen tot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van harte gefeliciteerd.

29 oktober 2020