Uitbreiding Sint Laurens fase 1

De stand van zaken tot nu toe. Afgelopen mei is voor het laatst een nieuwsbrief verzonden over Sint Laurens, voornamelijk over het voorontwerp bestemmingsplan. Dit traject is nu achter de rug en we zijn bezig geweest het plan daar waar mogelijk te verbeteren. We staan nu op het punt om het ontwerp bestemmingsplan Fase 1 … Meer lezen

Zorgtafel in Sint Laurens

Geachte bewoners, Graag willen wij ons middels deze weg aan u voorstellen.Wij zijn De Zorgtafel. Een instelling voor kleinschalig beschermd wonen voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een GGZ‐achtergrond. Per 1 januari 2019 zijn wij De Zorgtafel gestart in de woningen aan de Volkerakstraat 1‐3 en aan de Kasteelstraat 4‐6 in Sint Laurens. … Meer lezen

Bestemmingsplan woningbouw

BestemmingsplanEr is de afgelopen periode gewerkt aan het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1. We zijn nu zover dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, waarbij belanghebbenden gedurende zes weken de tijd hebben om een inspraakreactie te geven. Deze periode loopt van 4 juni tot en met 15 juli 2020. Nadat … Meer lezen

ONDO oud papier

Zie ook de oudpapierpagina van gemeente Middelburg zaterdagmorgen       9 januari       In januari wordt geen oud papier opgehaald i.v.m. corona maatregelen.zaterdagmorgen       13 februari    Onzeker in februari.zaterdagmorgen       13 maartvrijdagavond           9 aprilvrijdagavond           21 meivrijdagavond           11 junivrijdagavond           9 juli                              niet in augustusvrijdagavond           10 septembervrijdagavond           8 oktoberzaterdagmorgen       13 novemberzaterdagmorgen       11 decemberzaterdagmorgen       7 januari 2022 We hebben deze datums althans opgegeven aan de … Meer lezen

Bezorgservice Kaasboerderij

Bezorgservice vanuit Kaasboerderij Schellach   Bent u in deze tijd niet in de gelegenheid om zelf uw inkopen te komen doen in onze boerderijwinkel, dan bieden wij vanaf nu een bezorgservice aan op Walcheren. Geef telefonisch uw boodschappen door aan ons personeel en wij zorgen dat u debestelling thuisbezorgd krijgt. Betaling via contactloos pinnen.Voor een … Meer lezen

Bestemmingsplan Sint Laurens

In maart 2019 is voor het laatst een digitale nieuwsbrief voor de nieuwbouwplannen rondom Sint Laurens verzonden. Achter de schermen is er sinds die tijd het nodige werk verzet. Ook zichtbaar zijn er onlangs werkzaamheden uitgevoerd. En op korte termijn start de bestemmingsplanprocedure voor de eerste fase. Reden om u opnieuw te informeren. Eind september … Meer lezen

Toekomstplannen Nijpjes en Brasser

Presentatie van Evelien Marteijn gegeven op de Dorpstafel van 26 september 2019. Op naar de TOEKOMST. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij Evelien terecht. E-mail

Afvalinzameling

Vragen over afval? E-mail naar: diftar@middelburg.nlof bel 14 0118Meer informatie op: www.middelburg.nl/afvalBrief voor bewoners (sleutelhanger gebruiken)