Uitbreiding Fase 1

25 mei 2022
Goed nieuws! Vandaag is door de Raad van State bekend gemaakt dat zij een positieve uitspraak hebben gedaan over het bestemmingsplan
‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’. Dit betekent dat wij door kunnen gaan met het ontwikkelen van fase 1 in Sint Laurens.

Hiernaast vindt u een overzichtstekening van de eerste fase.

Bouwrijp maken
Buroinfra is gekozen om aan de slag te gaan met de voorbereiding van het bouwrijp maken van de gronden. Op dit moment vindt er nog afstemming plaats over de planning van de uitvoering. Binnenkort is hier meer duidelijkheid over en zullen wij u op de hoogte brengen van de definitieve planning.

Projectmatige woningen VG-D
Zoals in de vorige nieuwsmail al is vermeld, was er veel belangstelling voor de projectmatige woningen. Alle woningen zijn gereserveerd. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst, in de hoop dat er weer een plekje beschikbaar komt. U kunt zich aanmelden via de website van VG-D: https://www.vg-d.nl/exclusiefvastgoed/laurenshof/.

Vrije kavels
Het streven is nog steeds om de bouwkavels aan de Wilgenhoekweg na de zomer in verkoop te brengen en de kavels aan de zuidzijde van het plan eind 2022.

Er volgt binnenkort verdere informatie over de planning en verkoop.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of e-mail

Jannita Dingemanse-Beunder
Beleidsmedewerker stedenbouw

Beste dorpsgenoten,
Wij zijn blij dat er duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren.
Fijn dat zoveel mensen die graag in Sint Laurens willen wonen, daarmee nu aan de slag kunnen. 
Natuurlijk blijven wij met de gemeente in gesprek over de voorzieningen op het dorp.
Uiteraard zal er overlast ontstaan door de bouwactiviteiten. Het is wel duidelijk dat dit niet anders kan, gezien de ervaringen bij  alleen een waterleiding vervangen.
Natuurlijk moet, als dat nodig is, ook daarover worden overlegd.

Bestuur Dorpsvereniging Sint Laurens

Terug naar nieuwbouw