Oranjevereniging Sint Laurens

Jaarverslag Oranjevereniging Sint Laurens 2022.

Na de corona tijd was 2022 gelukkig weer een jaar waarbij onze Oranjevereniging zonder beperkingen hun activiteiten kon organiseren.

In de eerste vergadering van 2022 hebben we gepeild hoe onze bestuursleden de lockdowns e.d. waren doorgekomen en of iedereen het zag zitten om de draad weer op te pakken.

Er zullen in de toekomst wat functie wisselingen komen maar het goede nieuws is dat het huidige bestuur nog steeds compleet blijft. En er zijn zelfs inmiddels nog 2 aspirant leden bijgekomen.

Dus groen licht om weer een Koningsdag te organiseren.

En dat is gelukt. Door werkzaamheden was de locatie niet op de vertrouwde Warande maar op Sportpark “de Brigge”, waar we in samenwerking met korfbalvereniging Ondo een zeer geslaagde dag konden verzorgen.

Er waren veel deelnemers in de optocht en met de kinderspelen, maar ook de middagspelen, waar vrijblijvend in tweetallen aan deelgenomen kon worden waren een succes.

De inmiddels traditionele barbecue telde weer meer dan 120 deelnemers, kortom een geslaagde dag waar we veel positieve reacties op gekregen hebben.

In 2022 hebben we ook weer een extra activiteit georganiseerd, al was de uitvoering hier van begin dit jaar.

In samenwerking met onze Dorpsvereniging hebben we als toevoeging bij de nieuwjaarsreceptie op 6 januari een lampionnenoptocht geregeld voor de kinderen van Sint Laurens.

De opkomst was boven verwachting en het was een vrolijke stoet, die met muziek en lampionnen door de straten van het dorp trok.

Tot slot willen we alvast uw medewerking vragen voor het volgende:

Door de Corona-periode, wisselen van bestuursleden en taken e.d. zijn de gegevens van ons ledenbestand niet helemaal meer up to date. Hoe we het precies gaan aanpakken weten we nog niet maar we gaan de inwoners van Sint Laurens vragen of ze lid willen worden van de Oranjevereniging. Bij wie al lid is willen we graag de gegevens controleren en eventueel bijwerken.

HOME