Update woningbouwplannen

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een update over de woningbouwplannen in Sint Laurens.

We hebben de eerste fase van de woningbouwuitbreiding opgedeeld in 3 deelgebieden. Zie daarvoor de tweede tekening in de bijlage.

Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden voor de eerste fase, volop aan de gang.

Bouwwerkzaamheden

In deelgebied A (de grote kavels aan de Wilgenhoekweg) zijn de civiele werkzaamhedenvanuit de gemeente bijna afgerond. Vanaf 21 augustus 2023 worden er nog wel werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen door DNWGInfra en daarna is dit gedeelte volledig bouwrijp. Dan kan gestart worden met het bouwen van woningen.

De civiele werkzaamheden vanuit de gemeente zijn voor deelgebied B (de gronden achter de Van Serooskerkelaan) afgerond. De aannemers in dienst van Woongoed en VG-D Vastgoedontwikkeling zijn nu bezig op het terrein. Zowel de patiowoningen van Woongoed als de projectmatige woningen van VG-D worden onderheid.De heiwerkzaamheden van Woongoed en voor de verkochte woningen van VG-D Vastgoedontwikkeling zijn ook al uitgevoerd.

September 2023 gaan grote hopen grond aangebracht worden op de gronden van deelgebied C (de gronden achter het korfbalveld). Dit gedeelte is erg laaggelegen en hier zal ten minste een half jaar voorbelasting op moeten liggen, zodat de grond kan inklinken. We zijn nu bezig met de aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren die dit werk zal gaan doen.

De planning is dat deze gronden in het najaar 2024 bouwrijp gemaakt kunnen worden en dat dit het eerste kwartaal van 2025 afgerond is. Dit is inclusief de aanleg van nieuwe kabels en leidingen van de nutsbedrijven.Vanaf dan zou er gestart kunnen worden met de bouw van de woningen.

Verkoop vrije kavels

Vrije kavels Noord (deelgebied A): De 6 ruime kavels in het noorden van Sint Laurens zijn nu in de verkoop. Voor meer informatie hierover zie onze website: Rondom Sint Laurens – Nieuwbouw Middelburg

Vrije kavels Zuid (deelgebied C):  De verkoop van de vrije kavels in Zuid hopen we te starten na de zomervakantie van 2024. Het is helaas niet mogelijk om de verkoop van deze gronden eerder te starten. Doordat we de werkzaamheden van deelgebieden A en B naar voren hebben getrokken, is de planning voor deelgebied C vertraagd ten opzichte van wat we eerder hebben gecommuniceerd. De planning voor deelgebied C zoals die er nu ligt, zal zonder tegenvallers hopelijk niet meer wijzigen. Wanneer de verkoop zover is, ontvangt u daar bericht over.

Contactpersoon voor de verkoop van de vrije kavels is dhr. K. Aartsen (k.aartsen@middelburg.nl).

Projectmatige woningen Laurenshof

De bouw van de eerste fase van 5 woningen in Laurenshof is gestart met het heien van de palen. De palen zitten inmiddels in de grond.

De aanleg van de nutsvoorzieningen wordt na de zomervakantie afgerond. Hierdoor is de verwachting dat eind augustus/begin september gestart kan worden met de funderingen en de begane grondvloeren, waarna de houtskeletbouw(HSB)-casco’s geplaatst kunnen worden. Deze zijn volop in voorbereiding.

In de eerste fase zijn nog 2 woningen beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de woningen op www.Laurenshof.nl.

Patiowoningen Woongoed

Met de funderingswerkzaamheden van de 11 patiowoningen is door Aannemingsbedrijf Fraanje inmiddels een aanvang gemaakt. De gemeten trillingen blijven binnen de bandbreedtes van de trilling prognose bij de aangrenzende bebouwing. Van 31 juli t/m 20 augustus liggen de werkzaamheden vanwege de bouwvakantie stil.

Vervolgfasen

Naast fase 1 hebben we ook nog de andere gronden die ontwikkeld zullen worden in de vervolgfase. De gronden in Noord zullen worden ontwikkeld in samenwerking met Heijmans en Woongoed. Er is een stedenbouwkundig bureau gekozen die een ontwerp gaat maken voor de gronden in Noord. De verwachting is dat we in het aankomende najaar het ontwerp van de vervolgfasen aan het dorp zullen presenteren. Wanneer de ontwerpen een definitieve vorm krijgen, zullen we die ontwerpen ook met u delen via de nieuwsmail.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of j.dingemanse@middelburg.nl.

Met vriendelijke groet,

Jannita Dingemanse

Projectleider Uitbreiding Sint Laurens

Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Tel. (0118) 67 53 79
Fax (0118) 62 37 17

Aanwezig op maandagochtend, dinsdag, donderdag

                

Terug naar nieuwbouw