Uitbreiding Sint Laurens Fase 1

20 oktober 2022

Het is inmiddels al weer een aantal maanden geleden dat u wat van ons heeft gehoord over de uitbreiding in Sint Laurens.
In mei heeft de Raad van State een positieve uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’.

We hoopten snel te kunnen starten met het bouwrijp maken van de gronden, maar dit is door diverse redenen opgeschoven in de planning. Dit heeft vooral te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Gebrek aan capaciteit, bij zowel de gemeente als bij adviesbureaus, aannemers en het leveren van materialen.

Planning bouwrijp
Inmiddels hebben we een planning gemaakt, waarvan we hopen en er van uitgaan dat deze niet (veel) meer wijzigt.
Voor wat betreft de vrije kavels in Noord en de projectmatige woningen van VG-D en de patiowoningen van Woongoed, gaan we ervan uit dat de gronden medio mei 2023 bouwrijp zijn. Vanaf dan kan er gestart worden met de bouw van de woningen.

Voor wat betreft de vrije kavels in Zuid, gaan we ervan uit dat de gronden december 2023 bouwrijp zullen zijn. Deze gronden moeten nog een periode worden voor-belast. We hopen dat hier volgend jaar eind december gestart kan worden met de bouw van de woningen.

Planning verkoop
Met de verkoop van de vrije kavels in Noord hopen we begin december te starten. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
De verkoop van de vrije kavels in Zuid hopen we tegen de zomer van 2023 te starten.
De contactpersoon voor de verkoop van de vrije kavels is dhr. K. Aartsen of e-mail

Bericht over de projectmatige woningen van VG-D Vastgoedontwikkeling
Eind juli 2022 heeft gemeente Middelburg de omgevingsvergunning voor Laurenshof afgegeven. De bezwaartermijn van 6 weken liep af op 8 september jl. Er zijn geen bezwaren ingediend. Dit betekent goed nieuws: de omgevingsvergunning is onherroepelijk.

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw en verkoop van de grond zijn in volle gang.
Alle woningen waren gereserveerd. Enkele kavels zijn opnieuw vrijgekomen en daarmee beschikbaar voor u. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de makelaar Schinkel de Weerd. De contactgegevens vindt u hier.

Het project wordt gerealiseerd in houtskeletbouw (HSB) wat geprefabriceerd wordt in de fabriek. De levering van de HSB wordt ongeveer gelijktijdig verwacht met de afronding van het bouwrijp maken van de grond door gemeente Middelburg. Hierna starten de bouwwerkzaamheden op de locatie. Deze zullen, als gevolg van het prefab houtskelet bouwsysteem, slechts korte tijd in beslag nemen.

Vervolgfasen 2 en 3
op dit moment zijn we nog aan het schetsen op de vervolgfasen (op tekening heel licht gekleurd). Met name de schets van de gronden in noord zal nog enigszins worden aangepast. Nadat we de ‘definitieve’ schetsen eerst zullen voorleggen aan het dorp, willen we volgend jaar gaan starten met het opstellen van het bestemmingsplan voor deze fasen.  

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of e-mail

Met vriendelijke groet,

Jannita Dingemanse-Beunder
Beleidsmedewerker stedenbouw

Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 53 79
Fax (0118) 62 37 17
Aanwezig op maandagochtend, dinsdag, donderdag

Terug naar nieuwbouw