Afronding civiele werkzaamheden fase 1

Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Kanaalweg 3
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel 14 0118
Fax (0118) 623 717
info@middelburg.nl
www.middelburg.nl
Aan de bewoners van dit adres
uw kenmerk uw brief van ons kenmerk bijlage
72521 –
contactpersoon doorkiesnummer datum datum verzending
Jannita Dingemanse +31118675379 15 mei 2023 16 mei 2023
onderwerp
Afronding civiele werkzaamheden Uitbreiding Sint Laurens fase 1
Geachte heer, mevrouw,
U ontvangt deze brief omdat u in de nabijheid woont van de eerste fase van de uitbreidingsplannen van Sint
Laurens. Inmiddels zijn de civiele werkzaamheden bijna afgerond.
Monitoring
Het is fijn om u te kunnen melden dat de trillingsoverlast is meegevallen. De civiele werkzaamheden hebben
tot nu toe geen verontrustende trillingsmeldingen gegeven boven de grenswaarden.
De civiele bouwrijpwerkzaamheden zijn eind week 26 afgerond. Eind week 26 gaat de gemeente ook de
monitoring afronden. Week 27 wordt er een uitmeting van de hoogtebouten in de woningen gedaan. Er zal
iemand langskomen, maar daarvoor hoeft u niet thuis te zijn. In diezelfde week worden (enkele)
trillingsmeters overgenomen door de bouwaannemers Fraanje en Adriaanse. De trillingsmeters blijven wel
gewoon op dezelfde locatie hangen. Vanaf die week zijn Fraanje en bouwbedrijf Adriaanse verantwoordelijk
voor hun eigen bouwwerkzaamheden.
Heien
Zowel de patiowoningen van Woongoed als de projectmatige woningen van VG-D zullen worden onderheid.
In week 28 gaan beide bouwaannemers starten met heien. De nadere afstemming en het delen van
informatie over de bouwwerkzaamheden ligt bij de bouwaannemers.
De patiowoningen van Woongoed worden gebouwd door Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. Voor de start van
de werkzaamheden wordt u door Fraanje geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief van Sint Laurens. Als er
vragen zijn, kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer +31 (0)113 61 55 00.
De projectmatige woningen van VG-D Vastgoedontwikkeling zullen worden gebouwd door Bouwbedrijf
Adriaanse. Contactpersoon is de heer J. Adriaanse, per mail bereikbaar: jadriaanse@adriaansebouw.nl.

Kabels en leidingen
Door kabels- en leidingbedrijven wordt vanaf week 26 werk verricht. Zij gaan nieuwe kabels en leidingen
aanbrengen langs de nieuwe kavels. Zij zullen tot en met week 29 werkzaamheden uitvoeren in het nieuwe
gebied. De nutsbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en wij gaan er vanuit dat u
wordt ingelicht als dat nodig is. Het kan voorkomen dat de straten – aangrenzend aan het nieuwe gebied –
tijdelijk lichte hinder van deze werkzaamheden ondervinden. De nieuwe kabels en leidingen moeten namelijk
op sommige plekken aangesloten worden op bestaande kabels en leidingen.
In het najaar 2023 vinden er nog kabel- en leidingwerkzaamheden plaats nabij de nieuwe ontsluitingsweg
naast de begraafplaats. Wanneer hier meer informatie over bekend is, wordt dit door ons of door de
nutsbedrijven gedeeld met de bewoners die in de nabije omgeving wonen.


Als u vragen heeft over deze brief, kunt u mailen of bellen naar Jannita Dingemanse. Telefonisch te bereiken
via 0118-675379 of per mail: j.dingemanse@middelburg.nl.

Met vriendelijke groet,
Jannita Dingemanse
Projectleider Uitbreiding Sint Lauren

Terug naar nieuwbouw