Onderhoud aan de Dorpskerk

                                                                                      

Sint Laurens, juni 2020

Beste buurtbewoners van de Dorpskerk,

Namens de Protestantse gemeente te Sint Laurens willen we u op de hoogte brengen van de onderhoudswerkzaamheden aan de Dorpskerk welke de komende weken zijn gepland. Het betreft o.a. schilderwerk aan de klokkentoren, herstelwerk aan het dak en het vernieuwen van de goten. Een grote onderhoudsklus op “hoog niveau” welke voor u als directe buurtbewoners niet ongemerkt voorbij zal gaan. Bij deze werkzaamheden kunnen we ons voorstellen dat er enig overlast zal zijn van de volgende acties:

  • het lossen en laden van de benodigde steiger vanaf de straat
  • het inrichten van de bouwplaats in de kerktuin
  • het aanbrengen en afbreken van de steiger naar de toren en goten
  • het werk vanuit een kraan vanaf de straat
  • aan – en afvoer van materialen met bouwverkeer
  • etc.

Bovenstaande acties kunnen geluidsoverlast geven en worden veelal uitgevoerd met een kraan die wordt opgesteld op de kruising van de Kerklaan/Van Citterstraat en/of in de Kasteelstraat. Op diverse momenten zal de straat geblokkeerd zijn door bouwactiviteiten waardoor omrijden via de van Borsselenlaan noodzakelijk is.

De werkzaamheden vinden plaats van 15 juni tot 14 augustus. Gedurende deze tijd zal u ook het luiden van de klok moeten missen.

We vragen u om begrip voor deze situatie omdat onderhoud van levensbelang is voor het behoud van onze mooie monumentale Dorpskerk.

Mocht u tijdens deze periode opmerkingen hebben over de werkzaamheden of andere vragen willen stellen dan kunt u contact opnemen met de ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkrentmeesters

Dirk Lukasse (06-44774657)
Hans Geerse (06-53969409)