Voorjaar in de Sint Laurense Weihoek

Lieve wandelaars in de Sint Laurense Weihoek, 

Het voorjaar is weer aangebroken en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. In alle vroegte hoor je al dat verschillende vogels met hun vrolijke gezang het krieken van de dag aankondigen. En dat kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen! 

Als inwoners van Sint Laurens wandelen we graag door de Sint Laurense Weihoek. Wist je dat dit vogelgebied hartstikke in trek is voor weidevogels die op de rode lijst staan? Door allerlei maatregelen, zoals het plaatsen van een vossenraster, kunnen vogels zoals de Tureluur, de Grutto en de Veldleeuwerik hier rustig broeden en jongen krijgen. 

Voor veel weidevogels vormt het broedseizoen een ware uitdaging, zij zijn namelijk erg gevoelig voor verstoring door bijvoorbeeld loslopende honden. Broedende vogels houden ervan om een nestje te bouwen in het hoge gras of in het riet langs de slootkant. Je ziet ze daardoor vaak niet. Het is echter wel zo dat als ze eenmaal opgeschrikt worden, de kans groot is dat ze niet terugkeren om hun legsel uit te broeden. Je kunt dit voorkomen door, wanneer je een ommetje maakt door de Sint Laurense Weihoek, je hond tot het eind van het broedseizoen (15 juni) aan de lijn te houden. De rest van de polder is en blijft natuurlijk een fijn gebied om je hond los te laten lopen. Dank jullie wel, blijf gezond en geniet van de prachtige natuur!

Piet Reinier