Vertraging

Middelburg juni 2021

Afgelopen mei kreeg u van ons bericht dat er bezwaarschriften zijn ingediend tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’. Bij deze bezwaarschriften werden ook twee verzoeken tot voorlopige voorziening ingediend. Deze verzoeken houden in dat er aan de Raad van State gevraagd wordt om het vastgestelde plan te schorsen, totdat er een uitspraak is gedaan over de bezwaarschriften. De zitting voor de verzoeken tot voorlopige voorziening heeft vorige week dinsdag (15 juni jl.) plaatsgevonden.

De uitspraak verwachten we over 2 weken.

Artikel PZC

De PZC plaatste diezelfde dinsdag (15 juni) een artikel online (en op woensdag ook in de papieren krant) over de zitting. In dit artikel werd ten onrechte gezegd dat de gemeente de bouwplannen stopzet totdat er een uitspraak is gedaan na de zitting inzake het beroep. Het artikel geeft niet juist weer wat er door de gemeente is toegezegd.

Wat is wel toegezegd?

Tijdens deze zitting vroeg de rechtbank aan de gemeente of wij de garantie konden geven dat er geen omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen wordt verleend, tot de zitting + uitspraak zijn geweest van de bezwaarschriften / beroep.

Deze garantie hebben wij gegeven. De rechtbank gaf ons de garantie dat de zitting over het beroep dit jaar nog zal plaatsvinden (november/december). De uitspraak hiervan zal dan eind februari 2022 te verwachten zijn. Het is fijn dat er qua termijnen daarmee duidelijkheid is geboden.

In de tussentijd

In de tijd totdat er een uitspraak wordt gedaan gaan we wel door met het verder voorbereiden van de woningbouw: een keuze voor een projectontwikkelaar, het verkoop-gereed maken van de vrije bouwkavels en voorbereidingen voor het bouwrijp maken.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of e-mail


mei 2021

Hierbij een update van de laatste stand van zaken. Helaas geen goed nieuws, omdat de planvorming tot een jaar kan vertragen.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is bekend dat er bij de Raad van State twee beroepsschriften zijn binnen gekomen. Dat betekent dus dat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is geworden en we nog niet aan de slag kunnen met het bouwrijp maken. Het wachten is nu op een uitspraak van de Raad van State of de ingediende beroepen terecht zijn of niet. De behandeltijd kan echter oplopen tot een jaar, waardoor de uitvoering van de woningbouw helaas vertraging oploopt.

Ontwikkelaars en vrije kavels
Er zijn drie partijen geselecteerd voor de projectmatige woningbouw aan de zuidzijde van het dorp. We hebben ze gevraagd ons een voorstel te doen voor de projectmatige ontwikkeling. Na de zomer hopen we duidelijkheid te kunnen bieden over met welke partij we verder gaan en welke woningen deze partij wil gaan bouwen. De voorbereidingen voor de verkoop van de vrije kavels schorten we in ieder geval op tot er duidelijkheid is over het moment van behandeling van de beroepen door de Raad van State.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of e-mail

Met vriendelijke groet,

Jannita Dingemanse-Beunder
Beleidsmedewerker stedenbouw
Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 53 79
Fax (0118) 62 37 17

HOME