Vertraging woningbouw

Bestemmingsplan Zuid West

Hierbij een update van de laatste stand van zaken. Helaas geen goed nieuws, omdat de planvorming tot een jaar kan vertragen.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is bekend dat er bij de Raad van State twee beroepsschriften zijn binnen gekomen. Dat betekent dus dat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is geworden en we nog niet aan de slag kunnen met het bouwrijp maken. Het wachten is nu op een uitspraak van de Raad van State of de ingediende beroepen terecht zijn of niet. De behandeltijd kan echter oplopen tot een jaar, waardoor de uitvoering van de woningbouw helaas vertraging oploopt.

Ontwikkelaars en vrije kavels
Er zijn drie partijen geselecteerd voor de projectmatige woningbouw aan de zuidzijde van het dorp. We hebben ze gevraagd ons een voorstel te doen voor de projectmatige ontwikkeling. Na de zomer hopen we duidelijkheid te kunnen bieden over met welke partij we verder gaan en welke woningen deze partij wil gaan bouwen. De voorbereidingen voor de verkoop van de vrije kavels schorten we in ieder geval op tot er duidelijkheid is over het moment van behandeling van de beroepen door de Raad van State.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of e-mail

Met vriendelijke groet,

Jannita Dingemanse-Beunder
Beleidsmedewerker stedenbouw
Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 53 79
Fax (0118) 62 37 17