Raad van State en project Laurenshof

Laurenshof

april 2022

In oktober hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken. Hierbij ontvangt u een nieuwe update.

Beroep bestemmingsplan

De Raad van State heeft eerder toegezegd uiterlijk maart 2022 een uitspraak te doen over het tegen het vastgestelde bestemmingsplan ingestelde beroep. Deze week ontvingen we bericht dat de uitspraak (opnieuw) is uitgesteld. In de brief is aangegeven dat men er alles aan doet om uiterlijk het tweede kwartaal van dit jaar uitspraak te doen. Het kan dus ook juni worden voordat er duidelijkheid is.

Projectmatige woningen Laurenshof

De gemeente Middelburg besloot na een zorgvuldige selectieprocedure eind september 2021 de projectmatig in te vullen kavel grond voor 22 woningen toe te kennen aan VG-D Ontwikkeling B.V.. Na die toekenning heeft het ontwikkelteam van VG-D de verdere uitwerking in goed overleg met o.a. het kwaliteitsteam van de gemeente een oriëntatiemap voor dit fraaie bouwplan – ‘Laurenshof’ genaamd – samengesteld met concepten van de situatietekening, woningplattegronden, impressies, prijzen, beschrijving en beoogd afwerkingsniveau. Intussen konden geïnteresseerden zich aanmelden voor de oriëntatietafel welke eind januari door de makelaar Schinkel de Weerd werd georganiseerd in het clubgebouw van KV ONDO.

Dat er veel belangstelling was bleek uit het feit dat zich 110 geïnteresseerden hiervoor aanmeldden. Allen werden – verdeeld over drie dagen – individueel geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld middels een reserveringsformulier een voorkeur aan te geven, met als resultaat dat alle woningen zijn gereserveerd.

De geïnteresseerden die helaas geen woning konden reserveren, staan op de reservelijst die wellicht ook gebruikt kan worden voor een volgende fase. Vandaar dat de inschrijvingsmogelijkheid open blijft. Daarvoor kan men terecht bij Schinkel de Weerd makelaardij (info@schinkeldeweerd.nl).

Vrije bouwkavels

De verkoop van de vrije bouwkavels wordt door de gemeente voorbereid, al wordt door het uitstel van de uitspraak door de Raad van State even pas op de plaats gemaakt. Het streven is om de bouwkavels aan de Wilgenhoekweg rond de zomer in verkoop te brengen en de kavels aan de zuidzijde van het plan eind 2022. Omdat de grond hier moet worden opgehoogd heeft eerder in verkoop brengen niet veel zin.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen via 0118-675379 of e-mailJannita Dingemanse-Beunder

Beleidsmedewerker stedenbouw

Aanwezig op maandagochtend, dinsdag, donderdag


Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 53 79
Fax (0118) 62 37 17


HOME