Molenerf opschonen

by fch | 15/10/2019 11:33

De mouwen kunnen weer worden opgestroopt….
Mogen we weer een beroep doen op jullie om binnenkort het Molenerf te fatsoeneren ?

De wilgen zijn afgelopen week beoordeeld door Wim van Strien.
Hij raadt aan om de kruinen nog niet te knotten (dat is te recent na de knot-beurt van eind 2018).

Wel is van belang om de stammen op te schonen.
Daar zitten al wel heel stevige uitlopers aan. Ook de hagen en het terrein kunnen weer een inspanning gebruiken.

De school heeft bijzondere belangstelling voor de wilgen-tenen. Op school wil men een ‘laantje’ van wilgen laten groeien. Dat zou een leuke combinatie vormen met onze activiteit.

De Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft gevraagd of wij dan meedoen met de landelijke Natuurwerkdag. Mogelijk melden zich daardoor nog andere belangstellenden.

We vertrouwen er op dat er diverse ouders enthousiast mee komen helpen. En ook bijvoorbeeld de goed bruikbare tenen sorteren en bij de school afleveren.

Kortom: we kunnen aan de slag met een ‘dubbel’ goed doel: Molen en School 😉

Wilt u helpen? Stuur even een mailtje naar het Molencomité [1]

Namens het Comité
Frits van Borrendam

Endnotes:
 1. Molencomité : mailto:molenstlaurens@zeelandnet.nl‎

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/molenerf-opschonen/


ONDO Ophalen oud papier

by fch | 15/10/2019 11:19

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/ondo-ophalen-oud-papier/


Toekomstplannen Nijpjes en Brasser

by fch | 05/10/2019 16:11

Op naar de TOEKOMST[1]. Presentatie van Evelien Marteijn gegeven op de Dorpstafel van 26 september 2019.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij Evelien terecht. E-mail[2]

Endnotes:
 1. TOEKOMST: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/10/Presentatie-NijpjesBrasser_Dorpstafel-sept-19.pdf
 2. E-mail: mailto:EMarteijn@Vlissingen.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/toekomstplannen-nijpjes-en-brasser/


Concert Sing@Sea

by fch | 24/09/2019 09:58

OPEN HUIS PRESENTEERT
SING@SEA IN DORPSKERK SINT LAURENS

Op zaterdag 5 oktober 2019 geeft de Walcherse vocal group
SING@SEA een concert in de Dorpskerk van Sint Laurens.

Het koor is al bijna aan haar tweede lustrum toe en heeft in die tijd een erg veelzijdig programma opgebouwd.

Het repertoire bestaat vooral uit vrolijke populaire muziek. Waaronder vele bekende en onbekende liederen in diverse talen. Ook de pop klassiekers worden daarbij niet geschuwd.

Sinds april 2018 staat SING@SEA onder leiding van Rembrandt Minderhoud en het koor wordt op de piano begeleid door Olga Tkacenko.

Het koor trad o.a. op bij Middelburg Volkoren en Aarschot Volkoren.

Aanvang van het concert 20.00 uur. Zaal open 19.30
Entree (inclusief koffie of thee) € 10,00 Tot 15 jaar € 5,00

INFO Carla Schroot 0118 614827
Dave Louws 0118 636272
Joop Hanse 0118 611898

Reserveringen: e-mail[1]

Voor de poster klikt u hier[2].

Endnotes:
 1. e-mail: mailto:djlouws@zeelandnet.nl
 2. klikt u hier: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/09/poster-5-oktober-2019.pdf

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/concert-singsea/


Dorpstafel 26 september

by fch | 12/09/2019 10:57

Uitnodiging  
Dorpstafel Sint Laurens op 26 september 2019 in het Van Cittershoff.

Om 19.30 uur begint de dorpstafel. Dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in de brief die u van de gemeente hebt ontvangen d.d.  9 september 2019

Op voorstel van onze wijkwethouder, Johan Aalberts, is er voorafgaand aan de Dorpstafel een bijeenkomst voor jongelui tot de leeftijd van 18 jaar. Aanvang 18.30 uur. Zij kunnen daar hun wensen en ideeën over het wel en wee in het dorp bespreken. De wijkmanager en bestuursleden van de dorpsvereniging zullen ook aanschuiven.

Agenda Dorpstafel

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag Dorpstafel 9 mei 2019[1]
 4. Politie
 5. Stand van zaken Diftar en afvalcontainers
 6. Dorpstafelbudget
 7. Groen Cheque
 8. Informatie over de plannen bij familie Nijpjes en loonbedrijf Brasser
 9. Informatie over molen “De Hoop”
 10. Rondvraag
 11. Informatie over de uitbreidingsplannen van Sint Laurens
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet

Bestuur dorpsvereniging Sint Laurens               

E-mail: info@sintlaurensdv.nl[2]                                           

Agenda-Dorpstafel-26-sep[3]Download[4]
Endnotes:
 1. Dorpstafel 9 mei 2019: https://sintlaurensdv.nl/dorpstafel-verslag-9-mei-2019/
 2. info@sintlaurensdv.nl: mailto:info@sintlaurensdv.nl
 3. Agenda-Dorpstafel-26-sep: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/09/Agenda-Dorpstafel-26-sep-3.doc
 4. Download: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/09/Agenda-Dorpstafel-26-sep-3.doc

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/dorpstafel/


Cursus EHBO aan kinderen

by fch | 11/09/2019 19:58

Start nieuwe cursus

Eerstehulpverlening aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat EHBO aan kinderen weet u hoe u eerste hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Via onze vereniging geeft bevoegd docent Matty van de Gruiter aan belangstellenden deze erkende Oranje Kruis cursus. De cursus beslaat 5 of 6 lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat dat 2 jaar geldig is. Om het certificaat geldig te houden kunt u 2 keer per jaar een herhalingsles volgen. Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van eerstehulpverlening.

Iedere houder van een geldig certificaat EHBO aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat een EHBO’er zonder angst of belemmering eerste hulp kan verlenen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is voor de (aanstaande) vader, moeder, opa, oma, oppas, gastouder en iedereen die met kinderen omgaat.

De kosten voor deze cursus zijn € 80,00 (inclusief boek, materiaal en certificaat).

Deze cursus wordt door veel zorgverzekeraars in het aanvullend pakket deels of volledig vergoed.
Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

De cursus start bij voldoende deelnemers op maandagavond 21 oktober 4, 11, 18, 25 november en
2 december. Deze cursus is o.l.v. erkend docent Matty van de Gruiter in het Dorpshuis Van Cittershoff,
Van Cittersstraat 64 te Sint Laurens.   

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt contact opnemen met Lucie Geerse via

e-mailadres[1] of telefonisch 0118-635 632.

Endnotes:
 1. e-mailadres: mailto:aedsintlaurens@zeelandnet.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/cursus-ehbo-aan-kinderen/


Nieuwbouw familie De Bruijn

by fch | 30/07/2019 14:27

Plannen familie De Bruijn.
Singelweg 26 te Sint Laurens.

Beste bewoners van Sint Laurens

Op het perceel van mijn ouders aan de Singelweg 26 te Sint Laurens willen mijn vrouw en ik een nieuwbouw woning met schuur bouwen. De nieuwe woning en schuur worden gebouwd ter plaatse van de huidige bestaande 1e bedrijfswoning. Dit is de woning, zichtbaar vanaf de weg, waar mijn ouders sinds 1963 tot hun overlijden in 2011 en 2017 en o.a. ikzelf vanaf 1963 tot 1978 hebben gewoond. Daar deze woning niet meer te renoveren valt wordt deze gesloopt. Ook de oude grote kippenloods tussen de woning en de Singelweg wordt gesloopt. Hier komt “groen” voor terug. De bestaande 2e bedrijfswoning met schuur van mijn broer en overige kleine bebouwing blijven zoals het is. Mede omdat het bedrijf van mijn broer en mij, agrarisch gezien, van zeer ondergeschikt belang is zal de hoofdbestemming gewijzigd worden van agrarisch naar wonen. 

Ook een strook van het naastgelegen agrarisch perceel (waar de herten lopen) zal dan een “groene” bestemming krijgen.
Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK) is door de gemeente Middelburg aangesteld om onafhankelijk te adviseren over de ruimtelijke- /beeldkwaliteit. Dit adviesteam is enthousiast over dit plan en heeft als zodanig zich akkoord verklaard en voorzien van een positief advies.
De gemeente Middelburg heeft zich dan ook bereid verklaard tot medewerking om het plan zoals gewenst te realiseren.
Naast de gemeente Middelburg is ter ondersteuning en realisatie voor het ontwerp- en bouwkundige deel architect A. Gabriëlse van Gabriëlse Architectuur[1] te Westkapelle aangesteld. Voor het bestemmingsplanmatige deel is aan Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen en Waarmakers te Middelburg de opdracht gegeven e.e.a. te begeleiden en uit te werken.

Daar zorgvuldige procedures lange tijd vergen zal vermoedelijk in het 1e kwartaal 2020 gestart kunnen worden met de realisatie.
Na gereedkomen van de bouw zien wij er naar uit om hier (weer) zelf te gaan wonen.

Indien u opmerkingen en/of vragen heeft: stuur ons een mailtje[2].

Met vriendelijke groet,
Simon en Els de Bruijn

juni 2019

Endnotes:
 1. Gabriëlse Architectuur: mailto:info@gabrielse-architectuur.nl
 2. mailtje: mailto:sjdebruijn@zeelandnet.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/nieuwbouw-woning-fam-de-bruijn/


Zeeland Veilig

by fch | 23/07/2019 20:44

Nieuwsbrief buurtspecial

Klik hier voor de Nieuwsbrief[1]

Endnotes:
 1. Nieuwsbrief: https://sintlaurensdv.nl/wp-content/uploads/2019/07/Nieuwsbrief-Buurtspecial-jul-19.pdf

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/nieuwsbrief-buurtspecial/


Afvalinzameling

by fch | 29/05/2019 17:28

De ondergrondse containers zijn vanaf 1 januari 2020 te openen met een sleutelhanger met chip.
De meesten zijn nu al open.
Vanaf 1 januari 2020 mag ook blik bij het plastic en de drank en zuivelpakken (PD afval)

Vragen over afval? E-mail naar: diftar@middelburg.nl[1]
Of bel 14 0118

Endnotes:
 1. diftar@middelburg.nl: mailto:diftar@middelburg.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/afvalscheiding/


Klarenbeek Zorgstroom

by fch | 02/05/2019 16:51

Team Klarenbeek/Sint Laurens van Zorgstroom

Wij geven verpleging en zorg thuis. U kunt contact met ons opnemen via de mail;[1]
Voor meer informatie over de diensten van Zorgstroom kan men ook zoeken op www.zorgstroom.nl[2]
Of bellen met telefoonnummer 0118-746303

Endnotes:
 1. mail;: mailto:teamklarenbeek@zorgstroom.nl
 2. www.zorgstroom.nl: http://www.zorgstroom.nl

Source URL: https://sintlaurensdv.nl/klarenbeek-zorgstroom/