ONDO oud papier

Ophaaldata 2021


Zelf wegbrengen kan op de parkeerplaats van sportpark De Brigge in de containers van ONDO.

Zie ook de oudpapierpagina van gemeente Middelburg

In januari wordt geen oud papier opgehaald i.v.m. corona maatregelen.
In februari wordt het oud papier ook niet opgehaald.
Ook in maart wordt geen oud papier opgehaald. En in april ook niet. En in mei?
Maar in juni beginnen we weer.

zaterdagmorgen       9 januari 
zaterdagmorgen       13 februari
zaterdagmorgen       13 maart
vrijdagavond           9 april
vrijdagavond           21 mei
vrijdagavond           11 juni
vrijdagavond           9 juli
                              niet in augustus
vrijdagavond           10 september
vrijdagavond           8 oktober
zaterdagmorgen       13 november
zaterdagmorgen       11 december
zaterdagmorgen       7 januari 2022


Als geheugensteuntje kun je de volgende uitgangspunten gebruiken:

– in de zomertijd haalt ONDO op vrijdagavond op omdat dit makkelijker is voor de inzet van onze vrijwilligers; er is dan immers geen potentieel conflict met korfbal activiteiten; in de wintertijd vinden we het echter wenselijk om op zaterdagmorgen op te halen omdat we het vrijdagavond te donker vinden en daarmee te gevaarlijk om langs de weg te lopen (met name Noordweg)

– we streven er naar om in het 2e weekend van de maand oud papier op te halen; dit is wel afhankelijk van met name feestdagen en schoolvakanties want dan plannen we “er om heen”

In de maanden september/oktober wordt een planning opgesteld voor het volgende jaar.
Tenslotte: omdat we het huis-aan-huis ophalen natuurlijk corona-proof willen laten plaatsvinden, gaan vrijwilligers te voet en niet meer met meerderen in 1 auto van en naar laad- en lospunten. Er wordt momenteel daardoor een andere looproute gevolgd dan voorheen. De mensen in het dorp zijn in de loop der jaren gewend geraakt aan een bepaald tijdstip dat we bij hen langs komen; men is nu soms verrast dat we op een ander tijdstip langs komen. Verzoek is om het oud papier zo netjes en strak mogelijk gebundeld aan de weg te zetten om uiterlijk 18:30 uur op vrijdagavonden (in de zomertijd) of 9:30 uur op zaterdagmorgens (in de wintertijd).

Arjen Hoefkens
Voorzitter Korfbalvereniging ONDO