ONDO nieuwe kantine

ONDO renoveert accommodatie
De Brigge

Zoals velen is opgevallen, wordt er enige tijd hard gewerkt aan de accommodatie op sportpark De Brigge. Na enkele jaren van voorbereiding is ONDO in samenwerking met aannemingsbedrijf Mesu vanaf november gestart met de uitbreiding en vernieuwing van de kleedaccommodatie en kantine.

Korfbalvereniging ONDO is vanaf de oprichting in 1955 altijd onlosmakelijk verbonden geweest aan het dorp. ONDO staat voor een hecht verenigingsleven met een duidelijke en erkende plaats in de samenleving van Sint Laurens en nabije omgeving; ONDO gelooft sterk in een balans tussen competitie, gezondheid en ontspanning. De nieuwe accommodatie zal dus weer een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van het dorp.

De huidige accommodatie dateert vanaf begin ’90-er jaren en er bestaat zelfs nog een deel van het skelet van de allereerste bouw uit eind ’70-er jaren. In die tijd bestond ONDO uit zo’n ruim 200 leden en waren er 12 teams. In de afgelopen periode van 25 á 30 jaar is ONDO gestaag gegroeid naar zo’n 300 leden en 19 teams, waarbij tegenwoordig ook leden uit de omliggende wijken van Middelburg en andere dorpen van Veere komen. In 2009 zijn de kunstgrasvelden aangelegd en nu was het hoog tijd voor een uitbreiding van de accommodatie.

De renovatie bestaat uit een uitbreiding van 2 kleedkamers, vernieuwing van de keuken, de opslag, het sanitairblok, een bespreekkamer en een verruiming van de kantine, waarbij grotendeels is vast gebouwd aan de oude accommodatie.

De bouw stond gepland om te realiseren tijdens het zaalkorfbal seizoen, van midden november tot begin april. De bedoeling was om begin april het veldseizoen te hervatten in de nieuwe accommodatie en tot medio juni de tijd te nemen voor de afronding van de inrichting en bestrating. Als gevolg van de coronacrisis is de korfbalcompetitie echter vroegtijdig stopgezet voor dit seizoen en zullen we extra tijd hebben voor de afronding. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de opening zal plaatsvinden eind juni dan wel begin juli, uiteraard afhankelijk van de landelijke maatregelen.

Bestuur en leden van ONDO zijn erg trots op de nieuwe accommodatie en denken hiermee gesteld te staan voor een mooie toekomst!

april 2020