Nieuwbouw

Nieuwbouw St. Laurens

Op de digitale dorpstafel van 22 april 2021 heeft Jannita Dingemanse, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling gemeente Middelburg, ons bijgepraat over de laatste stand van zaken betreffende de woningbouw.
De presentatie kan u bekijken door op onderstaande link te klikken.

Presentatie Dorpstafel 22 april


12 oktober 2021

Geachte heer, mevrouw,

In juni 2021 hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken. Hierbij ontvangt u een nieuwe update.

Projectmatige woningen
De ontwikkelaar voor de projectmatige woningen is bekend: VG-D Vastgoedontwikkeling zal 22 woningen gaan realiseren. Het merendeel is standaard levensloopbestendig en alle woningen zijn gemakkelijk als nultredenwoning (met in ieder geval een volledig woonprogramma op de begane grond) uit te voeren. Via onderstaande tekst stellen zij zich aan u voor.

Vastgoedontwikkeling VG-D is een Middelburgse ontwikkelaar van Martin Dekker met Ko van Garderen en Rob van Avermaete. Deze ontwikkelaars hebben een zeer ruime ervaring in de Zeeuwse vastgoedmarkt. Zij springen in op de ontstane kansen en creëren zelf de mogelijkheden. Met de nuchtere Zeeuwse benadering dat een project ‘gewoon’ goed moet voelen. Het eindresultaat is steeds even bijzonder, anders dan anders. Verrassend vakwerk dat voldoet aan het hoge verwachtingspatroon. Zo hebben zij een solide, uitmuntende reputatie in vastgoedontwikkeling opgebouwd. Simpelweg door te denken in mogelijkheden en nooit op te geven. Gepassioneerd, maar nooit naïef. Optimistisch, maar altijd realistisch. Ervaring inspireert!

Met verschillende projectpartners is een ontwikkelteam opgericht voor de projectmatige ontwikkeling van de eerste fase van de uitbreiding in Sint Laurens. De door de gemeente Middelburg gestelde kaders worden door het ontwikkelteam met een sterke lokale betrokkenheid vertaald naar fraaie en duurzame vrijstaande en halfvrijstaande woningen.

Heeft u belangstelling voor de projectmatige woningen, dan kunt u zich op de website van VG-D hiervoor inschrijven (vanwege de privacywetgeving mogen we als gemeente geen adressenbestand doorgeven). Zij zullen de communicatie over de te bouwen woningen verder oppakken. Als gemeente blijven we communiceren over het plan als geheel en te zijner tijd ook over de uitgifte van de vrije bouwkavels.

Beroep bestemmingsplan
Het beroep tegen het bestemmingsplan loopt nog steeds. De Raad van State heeft toegezegd uiterlijk maart 2022 een uitspraak te doen, zodat we begin volgend jaar weten of het licht op groen gaat en we inderdaad aan de slag kunnen met dit woningbouwplan.

Tiny houses
Het bouwrijp maken van de locatie voor zeven tiny houses aan de noordkant van het dorp is gestart. De eerste vergunningen zijn ook verleend, zodat eind dit jaar de eerste huisjes hier geplaatst kunnen worden. Er zijn inmiddels ook zeven bewoners, dus daarmee is deze plek volledig gevuld.

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met ondergetekende via 0118-675379 of e-mail.

Met vriendelijke groet,

Jannita Dingemanse-Beunder
Beleidsmedewerker stedenbouw

Gemeente Middelburg
Leefomgeving
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Tel. (0118) 67 53 79
Fax (0118) 62 37 17
Aanwezig op maandagochtend, dinsdag, donderdag

Berichtnavigatie

Woningbouw Sint Laurens
Vertraging