Nieuwbouw familie De Bruijn

Plannen familie De Bruijn.
Singelweg 26 te Sint Laurens.

Beste bewoners van Sint Laurens

Op het perceel van mijn ouders aan de Singelweg 26 te Sint Laurens willen mijn vrouw en ik een nieuwbouw woning met schuur bouwen. De nieuwe woning en schuur worden gebouwd ter plaatse van de huidige bestaande 1e bedrijfswoning. Dit is de woning, zichtbaar vanaf de weg, waar mijn ouders sinds 1963 tot hun overlijden in 2011 en 2017 en o.a. ikzelf vanaf 1963 tot 1978 hebben gewoond. Daar deze woning niet meer te renoveren valt wordt deze gesloopt. Ook de oude grote kippenloods tussen de woning en de Singelweg wordt gesloopt. Hier komt “groen” voor terug. De bestaande 2e bedrijfswoning met schuur van mijn broer en overige kleine bebouwing blijven zoals het is. Mede omdat het bedrijf van mijn broer en mij, agrarisch gezien, van zeer ondergeschikt belang is zal de hoofdbestemming gewijzigd worden van agrarisch naar wonen. 

Ook een strook van het naastgelegen agrarisch perceel (waar de herten lopen) zal dan een “groene” bestemming krijgen.
Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK) is door de gemeente Middelburg aangesteld om onafhankelijk te adviseren over de ruimtelijke- /beeldkwaliteit. Dit adviesteam is enthousiast over dit plan en heeft als zodanig zich akkoord verklaard en voorzien van een positief advies.
De gemeente Middelburg heeft zich dan ook bereid verklaard tot medewerking om het plan zoals gewenst te realiseren.
Naast de gemeente Middelburg is ter ondersteuning en realisatie voor het ontwerp- en bouwkundige deel architect A. Gabriëlse van Gabriëlse Architectuur te Westkapelle aangesteld. Voor het bestemmingsplanmatige deel is aan Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen en Waarmakers te Middelburg de opdracht gegeven e.e.a. te begeleiden en uit te werken.

Daar zorgvuldige procedures lange tijd vergen zal vermoedelijk in het 1e kwartaal 2020 gestart kunnen worden met de realisatie.
Na gereedkomen van de bouw zien wij er naar uit om hier (weer) zelf te gaan wonen.

Indien u opmerkingen en/of vragen heeft: stuur ons een mailtje.

Met vriendelijke groet,
Simon en Els de Bruijn

juni 2019

Print de pagina