Messiaanse Gemeente Sint Laurens

Een Messiaanse gemeente is een gemeente waarin er wordt geleefd zoals de eerste christenen in Europa dat deden. Zo wordt de rustdag op zaterdag gehouden, de sabbat, en de feestdagen zoals in het Bijbelboek Leviticus beschreven is, gevierd. Voorbeelden hiervan zijn de Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Pesach.

Het verschil met een Joodse gemeenschap is dat een Messiaanse gemeente de Heere Jezus als Messias erkent en in zowel het Oude- als Nieuwe Testament geloofd.

Evenals in Evangelische kringen kent de Messiaanse gemeente oudsten en gaan er verschillende mensen in de vieringen op sabbat voor.

Een Messiaanse gemeente is laagdrempelig en breed, maar daarnaast ook strak Bijbels, niets meer of minder.

Muziek is een belangrijk onderdeel van de dienst en hier wordt veel aandacht aan geschonken. Er worden zowel Evangelische liederen als Psalmen gezongen op verschillende momenten tijdens de dienst.

Onze gemeente hoopt veel te kunnen betekenen voor de Zeeuwse mensen die geïnteresseerd zijn in of op zoek zijn naar een Messiaanse gemeente dicht bij huis. Ook hopen wij veel voor de jeugd te betekenen. In de toekomst staan hier ook activiteiten voor georganiseerd.

Voor de kleinere kinderen is er een crèche tijdens de dienst.

Heeft u vragen of opmerkingen? e-mail

Noordweg 372
4333 KJ Sint Laurens
http://www.messiaanszeeland.nl/