Ledenvergadering Dorpsvereniging

Dorpsvereniging Sint Laurens

Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van de Dorpsvereniging Sint Laurens nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2020, die zal worden gehouden op donderdag 29 oktober 2020 in het Van Cittershoff, van Cittersstraat 64 te Sint Laurens.

Aanvang van de vergadering:            19.30
Zaal open:                                           19.15

Agenda

1.   Opening en mededelingen
2.   Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019
3.   Jaarverslag bestuur 2019
4.  Jaarrekening 2019 en verslag kascontrolecommissie
5.   Begroting 2020
6.  Benoeming Kascontrolecommissie 2020
7.   Bestuursmutaties
8.   Stand van zaken diverse activiteiten
9.  Jubileum
10. Rondvraag en sluiting

Tijdens de vergadering zal de waterfles geheven worden op het vijftig jarige jubileum van de Dorpsvereniging deze maand.
Na de sluiting is er gelegenheid na te praten over onderwerpen die U interesseren.

Coronaprotokol
In verband met de Coronamaatregelen wordt u verzocht zich van de voren aan te melden bij de secretaris
(e-mail) in verband met het maximale aantal bezoekers dat is toegestaan. Bij binnenkomst moet u een aantal vragen met betrekking tot Corona beantwoorden (de zogenaamde “Gezondheidscheck”).

Aangezien de horecavoorzieningen in het Van Cittershoff gesloten zijn in verband met de Coronamaatregelen, kan slechts een beperkt assortiment aan versnaperingen door de Dorpsvereniging worden aangeboden.

Martijn Melens, secretaris Boudaenlaan 2 4333KR Sint Laurens e-mail

Vragen aan het bestuur

Naar de Dorpskrant 2020