Kerstviering Sint Laurens

Dinsdag 24 december Kerstnachtviering Dorpskerk Sint Laurens, 21.30 uur.

Kerk open om 20.45 uur.

Een laagdrempelige dienst met bekende kerstliederen.

Een van de toppers in de kerstnacht is het lied: Stille nacht, heilige nacht.          

Het roept de gedachte op dat de geboorte van Jezus onder vredige omstandigheden plaatshad. Niets is minder waar. De bezetting onder keizer Augustus was verre van vredelievend. Nog zo’n woord: Heilig. Heilig heeft te maken met heel maken, met tot vervulling laten komen, met beloftes waarmaken.
Eeuwenlang werd in de velden van Efratha een verhaal doorverteld, dat als een smeulend vuurtje leefde onder de mensen. Soms laaide het vuur op als men dacht dat het was uitgekomen. De Messias die zou komen om zijn volk te bevrijden van onderdrukking en armoede. Die hen vrede, sjalom zou brengen. Dat verhaal leefde in de harten en hoofden van de mensen, waardoor ze de moed erin hielden. En het is daarom niet toevallig dat de verteller dan ook die mensen in zijn verhaal betrekt die in de samenleving van die dagen niet meetelden.


Van harte nodigen we u uit,

Blaasorkest Humoreske zal samen met organist Lenie Stokman de samenzang begeleiden en Kerstliederen laten klinken. Voorganger is ds. Anke Dekker.

Na afloop is er glühwein.

Goede kerstdagen,
ds. Anke Dekker.

Woensdag 25 december  10.00 uur Dorpskerk Sint Laurens
Kerstviering waar ook de kinderen aandacht en ruimte krijgen.
De afgelopen weken hebben we lichtjes gemaakt.
Vandaag vieren we dat het licht is. Door Jezus geboorte zien we het lichter worden in de wereld.

Door anderen te zien en te helpen, door elkaar in het licht te zetten, ook wereldwijd.

ds. Anke Dekker