Dorpsvereniging Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019
Dorpsvereniging Sint Laurens

Het verslag bestrijkt de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Anneke de Pagter
Secretaris Martijn Melens
Penningmeester Jan Louwerse
Leden: Lisette Meeuwsen
Carola Jobse- Wattel
Menno Vreeke
Marien Verhage

Voor de website en nieuwsbrief Frans Hanse
Facebook Sjef van den Broek
Buurtwhatsapp Carola Jobse – Wattel
Buurthulp Sjef van den Broek
Lisette Meeuwsen
Menno Vreeke

Het bestuur vergaderde op 12/2, 15/4, 10/9, en 12/11
De jaarvergadering was op 15/4.
Ook de mailcorrespondentie droeg bij aan de besluitvorming.

Van de in oktober 2016 opgerichte Buurthulp is ook dit jaar weer een aantal keren gebruik gemaakt. We zijn blij dat bewoners van het dorp op deze manier bij elkaar worden gebracht om hand- en spandiensten te verrichten.

Er waren 2 Dorpstafels op 9/5 en 26/9.
Hiervoor levert de Dorpsverenging de agenda en maakt een verslag.
Dit verslag kunt U vinden op onze site en op de site van de Gemeente Middelburg.

Er is 1 Dorpskrant gemaakt en verspreid bij alle inwoners van Sint Laurens.

Er was ook dit jaar een kerstboom bij de jeu de boulesbaan, die begin dit jaar weer werd opgeruimd door vrijwilligers.
19 januari hebben we als Dorpsvereniging een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, ook deze maal in de Dorpskerk. De bewoners konden elkaar Nieuwjaar wensen in een historische omgeving, met chocolademelk en glühwein. De catering door ‘Breedijk’ was uitstekend in orde.
Er waren bestuursleden aanwezig bij de jaarvergadering van de Oranjevereniging.
De voorzitter nam deel aan het overleg van de voorzitters van alle wijkteams en dorpsverenigingen met de hoofden van dienst van de gemeente.
Tevens was zij met nog een bestuurslid aanwezig bij een bijeenkomst over zonne-energie door de Gemeente in het Stadskantoor. Vraag was: waar plaatsen we zonnecellen.
Er waren ook gesprekken gepland met de voorzitters van de wijken/dorpen onderling om tot een eensgezind beleid te komen, waardoor we sterker staan in onze vragen en opmerkingen richting Gemeente.

De voetjesactie was op 2 april. Bestuursleden en politie gingen het dorp rond om te kijken naar situaties die uitnodigen tot inbreken.
Er werden in de wintermaanden begin en eind 2019 8 koffieochtenden, voor ieder die daar zin in had, gehouden. Van de mogelijkheid vragen te stellen aan Dorpsvereniging, politie, Welzijn Middelburg en Dorpsmanager werd regelmatig gebruik gemaakt, als ze aanwezig waren.
10 april hebben de leerlingen van de Palmenhof, met hulp van professionele krachten, de skatebaan voorzien van een fraaie graffiti. Sint Laurens staat er in forse letters. Deze actie is georganiseerd door de Dorpsvereniging.
17 april is samen met de ambtenaar die dit uit voert in het dorp gekeken naar plaatsen waar ruimte is voor nieuwe afvalcontainers. Deze locaties moeten uiteraard ook geschikt zijn voor de vrachtauto die de containers moet legen.
Er is gekozen voor een plaats naast de begraafplaats. Dit tot tevredenheid van inwoners aan de Noordweg. Ook de school maakt hier nu gebruikt van en scheidt het afval.
De andere plaats komt op Brigdamme. Daar worden ook enige parkeerplaatsen gecreëerd.
De sloop van de oude bibliotheek, het aanpassen van parkeerplaatsen en kinderspeelplaats zal in 2020 plaatsvinden. Daarna kan de afvalcontainer geplaatst worden.
1 juni was er weer een rommelroute georganiseerd in het dorp. De Dorpsvereniging heeft dit ondersteund.
28 september was er een extra gesprek door het bestuur met wethouder Aalberts over de woningbouw.
25 oktober hebben we het embleem ‘fietsverlichting aan’ op de fietspaden aangebracht. Dit jaar met verf die langer zichtbaar blijft.
Er is op particulier initiatief een aantal gezamenlijke maaltijden gehouden op Hof Popkensburgh. Dit initiatief wordt financieel ondersteund door de Dorpsvereniging.
Ook is er financiële ondersteuning voor de kunst – en cultuurroute Midden Walcheren geweest.

We beschikken als Dorpsvereniging tevens over de mogelijkheid een nieuwsbrief naar U toe te sturen. Dit wordt verzorgd door dhr. F. Hanse. Hij is tevens onze webmaster.
De buurtwhatsapp wordt verzorgd door Mevr. C. Wattel. De facebookpagina wordt verzorgd door Dhr. S. van den Broek.

We hopen, indien u nog geen lid bent van de dorpsvereniging, dat u zich hiervoor aanmeldt. Dit kan via e-mail of mondeling bij de penningmeester,
Jan Louwerse
Burg. Baaslaan 26
Tel: 634306
E-mail

BESTUUR DORPSVERENIGING SINT LAURENS

Verslag Anneke de Pagter