Jaarvergadering Dorpsvereniging

Dorpsvereniging Sint Laurens

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van de Dorpsvereniging Sint Laurens nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2021.In verband met coronamaatregelen kunnen we nog geen datum vaststellen. Inmiddels vastgesteld op 11 november 2021.

De vergadering zal zijn  in het Van Cittershoff, van Cittersstraat 64 te Sint Laurens.

Aanvang van de vergadering:               19.30 uur
Zaal open:                                          19.15 uur

De agenda kan nog wijzigen omdat het de uitgestelde jaarvergadering betreft.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering  van 29 oktober 2020
  3. Jaarverslag bestuur 2020
  4. Jaarrekening 2021 en verslag kascontrolecommissie
  5. Begroting 2021
  6. Benoeming Kascontrolecommissie 2021
  7. Bestuur mutaties
  8. Rondvraag en sluiting

Pauze

Als het mogelijk is zullen we na de pauze een lezing organiseren  over veiligheid in en rond het huis door Veiligheidsregio Zeeland. Er is dan gelegenheid vragen te stellen.

Sluiting vergadering om 22.00 uur.

Na de sluiting is er gelegenheid onder het genot van een drankje na te praten over onderwerpen die U interesseren.