Dorpstafel 26 september

Uitnodiging  
Dorpstafel Sint Laurens op 26 september 2019 in het Van Cittershoff.

Om 19.30 uur begint de dorpstafel. Dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in de brief die u van de gemeente hebt ontvangen d.d.  9 september 2019

Op voorstel van onze wijkwethouder, Johan Aalberts, is er voorafgaand aan de Dorpstafel een bijeenkomst voor jongelui tot de leeftijd van 18 jaar. Aanvang 18.30 uur. Zij kunnen daar hun wensen en ideeën over het wel en wee in het dorp bespreken. De wijkmanager en bestuursleden van de dorpsvereniging zullen ook aanschuiven.

Agenda Dorpstafel

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag Dorpstafel 9 mei 2019
 4. Politie
 5. Stand van zaken Diftar en afvalcontainers
 6. Dorpstafelbudget
 7. Groen Cheque
 8. Informatie over de plannen bij familie Nijpjes en loonbedrijf Brasser
 9. Informatie over molen “De Hoop”
 10. Rondvraag
 11. Informatie over de uitbreidingsplannen van Sint Laurens
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet

Bestuur dorpsvereniging Sint Laurens               

E-mail: info@sintlaurensdv.nl                                           

Print de pagina