Dorpstafel

Sint Laurens 9 mei 2019

Een impressie

De geluidswal in het akoestisch landschap zal sneller klaar zijn dan verwacht. Er is meer aanvoer van licht vervuilde grond, afkomstig van ondermeer wegbermen, dan eerst ingeschat was.

Een locatie voor een ravotbosje is moeilijk te vinden. Misschien in een toekomstig uitbreidingsplan?

Een bouwplan voor 30 tot 40 woningen is in voorbereiding. Het gaat om een inbreiding in het dorp volgens de 1e fase van het uitbreidingsplan van eind 2017. Later komt de locatie in Zuid West Sint Laurens in beeld. Nog weer later wordt er misschien aan de oostkant van het dorp gebouwd.
De woningen worden zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd en krijgen geen gasaansluiting. Afhankelijk van economische ontwikkelingen en vraag uit de markt is een traject van 4 tot 5 jaar reëel.

Uitbreiding eerste fase Sint Laurens

Met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is nog een verschil van inzicht over de restauratie van de molenromp. Gunstig voor verdere ontwikkelingen is dat de LPG pomp verdwijnt.

De afvalinzameling in Middelburg gaat drastisch wijzigen. Afval moet meer en beter gescheiden worden. Wat u betaalt is afhankelijk van hoe vaak u de grijsbak aanbiedt. De gemeente Middelburg gaat uitgebreid informatie geven over de gewijzigde manier van afvalinzameling. Op de website van Middelburg staat al veel informatie.
De locatie hoek Ooststraat-Noordweg wordt heringericht. Er komen 2 ondergrondse containers en op de plaats van het bibliotheekgebouwtje wordt een grasveld met speeltoestellen aangelegd.

De Oranjevereniging vraagt € 1000,- uit het Dorpstafelbudget. In de pot van de Groencheque zit ook nog geld.

Volgens metingen houdt men zich gemiddeld aardig aan de max. snelheid op de Noordweg. Maar de uitschieters in de vroege ochtend en de late avond zijn niet meegenomen in de metingen. Ook de landbouwvoertuigen zijn niet de braafste verkeersdeelnemers.