Denk mee over de toekomst van Middelburg

Filmpje van Robbert Lancel, medewerker van de gemeente Middelburg:

Toekomst van Middelburg

Denk mee over de toekomst van Middelburg

De gemeente Middelburg maakt een Omgevingsvisie: een beeld hoe Middelburg en haar dorpen er in het jaar 2050 uit zouden kunnen zien. Deze visie gebruiken we de komende jaren om richting te geven aan ontwikkelingen in onze leefomgeving. Het is belangrijk dat veel mensen die betrokken zijn bij de gemeente Middelburg hun mening kunnen geven over deze visie.

Welke waarden vindt u belangrijk?

Het eerste toekomstbeeld heeft als titel ‘Groen’. Het tweede toekomstbeeld heet ‘Compleet’. De derde variant heeft als speerpunt ‘Sterke wijken en dorpen’. Elk van de drie beelden gaat uit van verschillende uitgangspunten en waarden. Gezamenlijk geven de drie mogelijke toekomstbeelden het hele spectrum weer van mogelijke oplossingsrichtingen. Het is niet de bedoeling dat we nu voor het ene of het andere toekomstbeeld kiezen. Wel willen we graag weten welke onderliggende waarden u belangrijk vindt en welke keuzes daar dan bij horen. Daar hebben we 21 stellingen over gemaakt.

Wat hebben we al gedaan?

De afgelopen periode zijn heel veel ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Alle ideeën en opbrengsten uit de eerdere fases hebben we vertaald naar drie mogelijke toekomstbeelden die ons gaan helpen om belangrijke keuzes te maken. Ze schenken vooral aandacht aan wonen, economie en mobiliteit, natuur en landschap, klimaat en energie en als laatste ook: samenwerken.

Op naar één toekomstbeeld

Door het daar met elkaar over te hebben, komen we straks tot één toekomstbeeld: de omgevingsvisie. Daar hoort een kaart bij en een strategie: hoe passen we dat toekomstbeeld toe op de ontwikkelingen die op ons af komen? Hoe wegen we beleidskeuzes en plannen af tegen alle waarden die we in onze visie hebben opgenomen? Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Maar voor het zover is kunt u volop meedenken: Reageren kan tot 1 april.

HOME