Afvalinzameling

Vragen over afval? E-mail naar: diftar@middelburg.nl
of bel 14 0118
Meer informatie op: www.middelburg.nl/

Brief voor bewoners

Sleutel afvalcontainer

De krant berichtte ons dat alle inwoners van Middelburg een sleutel krijgen voor de afvalcontainers.
Dat zijn we in Sint Laurens niet gewend, dus hebben we nagevraagd wat dat voor Sint Laurens inhoudt.

Alle containers, behalve glas, gaan inderdaad op slot en kunnen alleen gebruikt worden met de uitgereikte sleutel. Dus even plastic wegbrengen kan, maar met sleutel. Dit geldt dus ook voor kleding en restafval.

Er is geen limiet aan het gebruik. U mag dus gerust iedere dag iets weg brengen. Omdat in de glascontainer geen grote dingen door de openingen kunnen, blijft dit open.

Het is de bedoeling dat de gemeente eventueel bij foutief gebruik uit kan zoeken wie die overtreding maakt. Er wordt niet gescand wie de sleutel gebruikt. Dat mag niet van de Privacy wet. Bij foutief gebruik mag wel gezocht worden naar de dader.

De rolcontainer voor restafval wordt, net als nu, opgehaald door de Gemeente.

U betaalt volgend jaar een vast bedrag voor afvalophaling en per keer dat u de container aanbiedt
ongeveer € 8,00.  Dit bedrag komt natuurlijk pas op de rekening van het jaar 2022.
Er komt wel een verschillend bedrag voor een grote en kleine grijze container.

De sleutels worden binnenkort uitgedeeld, de containers gaan dan na 14 dagen dicht.
Er komt in november/december een extra voorlichtingsfolder. Er komt ook op de site van de Gemeente een uitgebreide uitleg over welk afval waar hoort.

Doel van dit alles is burgers bewust maken van hun handelen met afval en ons restafval terug brengen tot 100 kg. per jaar.

We hopen dat dit één en ander verduidelijkt.

Anneke de Pagter