Afgelast i.v.m. Coronavirus

Protestantse gemeente
Het moderamen van PG Sint Laurens is vanmiddag – 13 maart 2020 – bijeen geweest om de situatie rond het coronavirus te bespreken.
Besloten is vanaf nu tot en met 31 maart 2020 alle samenkomsten onder auspiciën van PG Sint Laurens geen doorgang te laten vinden, een en ander gelet op de maatregelen van de overheid en de richtlijnen vanuit de PKN Dorpsvereniging

Koffieochtend
Het coronavirus zorgt ervoor dat de koffieochtend, verplaatst wordt naar 9 september. Voor hulp aan degenen die dat nodig hebben, bestaat de buurthulp in Sint Laurens. Er komt via de buurtwhatsapp een uitgebreider bericht hierover. U kunt contact opnemen, zodat U zeker weet dat de hulp gegeven wordt door bekenden. Eventueel kunt U het telefoonnummer vinden in de Dorpskrant en de website.
We wensen U allemaal sterkte.
Het bestuur van de Dorpsvereniging Van Cittershoff

Van Cittershoff
Het dorpshuis is gesloten voor alle activiteiten.

Reanimeren AED
Vanwege het coronavirus zullen de geplande herhalingslessen reanimeren met AED uitgesteld worden naar een later tijdstip. Het is voor onze vereniging ook niet mogelijk om nu een nieuwe cursus reanimeren met AED op te starten.
Heeft u vragen over de belangrijkste maatregelen bij reanimeren in relatie tot het coronavirus dan kunt u altijd contact opnemen met Matty van de Gruiter telefoon: 0118 61 63 31 of 06 222 60 130.

Open Huis
Alle concerten in de Dorpskerk zijn tot september afgelast.