AFGELAST

Protestantse gemeente
Het moderamen van PG Sint Laurens is bijeen geweest om de situatie rond het coronavirus te bespreken.
Vanwege de heersende maatregelen m.b.t. het coronavirus blijft de genomen maatregel, dat alle samenkomsten onder auspiciën van PG Sint Laurens geen doorgang vinden, tot nader order van kracht.

Koffieochtend
Het coronavirus zorgt ervoor dat de koffieochtend, verplaatst wordt naar 9 september. Voor hulp aan degenen die dat nodig hebben, bestaat de buurthulp in Sint Laurens. Er komt via de buurtwhatsapp een uitgebreider bericht hierover. U kunt contact opnemen, zodat U zeker weet dat de hulp gegeven wordt door bekenden. Eventueel kunt U het telefoonnummer vinden in de Dorpskrant en de website.
We wensen U allemaal sterkte.
Het bestuur van de Dorpsvereniging.

Van Cittershoff
Het dorpshuis is gesloten voor alle activiteiten.

Reanimeren AED
Vanwege het coronavirus zullen de geplande herhalingslessen reanimeren met AED uitgesteld worden naar een later tijdstip. Het is voor onze vereniging ook niet mogelijk om nu een nieuwe cursus reanimeren met AED op te starten.
Heeft u vragen over de belangrijkste maatregelen bij reanimeren in relatie tot het coronavirus dan kunt u altijd contact opnemen met Matty van de Gruiter telefoon: 0118 61 63 31 of 06 222 60 130.

Open Huis Dorpskerk
Alle concerten t/m oktober zijn helaas afgelast.

Dorpstafel
De voorjaarsdorpstafel van 11 juni gaat niet door i.v.m. de coronacrisis