AFGELAST

Protestantse gemeente
Het moderamen van PG Sint Laurens is bijeen geweest om de situatie rond het coronavirus te bespreken.
Vanwege de heersende maatregelen m.b.t. het coronavirus blijft de genomen maatregel, dat alle samenkomsten onder auspiciën van PG Sint Laurens geen doorgang vinden, tot nader order van kracht.
Bijwonen kerkdienst vanaf 6 september 2020
Kerkdiensten in coronatijd met bezoekers.
We gaan weer beginnen, maar helaas zijn we gebonden aan enige beperkingen. Lees meer

Koffieochtend
Het coronavirus zorgt ervoor dat de koffieochtend, verplaatst wordt naar 16 september. We houden ons aan RIVM maatregelen.

Reanimeren AED
Vanwege het coronavirus zullen de geplande herhalingslessen reanimeren met AED verplaatst worden naar een later tijdstip. Het is voor onze vereniging ook niet mogelijk om nu een nieuwe cursus reanimeren met AED op te starten.
Heeft u vragen over de belangrijkste maatregelen bij reanimeren in relatie tot het coronavirus dan kunt u altijd contact opnemen met Matty van de Gruiter telefoon: 0118 61 63 31 of 06 222 60 130.

Buurthulp
Voor hulp aan degenen die dat nodig hebben, bestaat de buurthulp in Sint Laurens. Er komt via de buurtwhatsapp een uitgebreider bericht hierover. U kunt contact opnemen, zodat U zeker weet dat de hulp gegeven wordt door bekenden. U vindt het telefoonnummer in de Dorpskrant en de website.

Open Huis Dorpskerk
Alle concerten voor 2020 zijn helaas afgelast.

Dorpstafel
Alle dorpstafels zijn voor dit jaar afgelast.