Adventsmiddag 70+

Op 17 december organiseren we voor de 70-plussers een Adventsmiddag in de Dorpskerk,
Van Cittersstraat 69. Sint Laurens. We ontvangen u met koffie en muziek.

De middag begint om 15.30 uur.

Daarnaast hebben we een programma samengesteld waarin we veel mooie (bijna) kerstliederen zingen.
Er wordt een gedicht voorgedragen. Bijbelteksten zullen klinken en een korte overdenking wordt uitgesproken. Ook is er tijd voor een hapje en drankje en is er gelegenheid gezellig samen te eten.

Weet u welkom.

In verband met de inkoop en de voorbereidingen graag even aanmelden.

Dit kan bij onze diakenen, Marijke van Strien, Noordweg 418 en Jan Louwerse, Burgemeester Baaslaan 26.

Namens de Diakonie van onze kerk,
ds. Anke Dekker