Aanvraag Dorpstafelbudget

Jaarlijks stelt de gemeente wijktafelbudget voor uw wijk ter beschikking. De wijkmanager toetst in overleg met het wijkteam de ontvangen aanvragen aan een aantal voorwaarden. Als een aanvraag voldoet, wordt deze voorgelegd aan de deelnemers van de eerstvolgende wijktafel.

Aanvraag budget